Informace pro neúspěšné uchazeče o osmiletý cyklus

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 28. 04. 2023

Uchazeči o osmiletý cyklus, kteří na základě předběžných výsledků přijímacích zkoušek nebyli ke studiu přijati, nemohou v tuto chvíli podávat odvolání.


Uchazeči o osmiletý cyklus, kteří na základě předběžných výsledků přijímacích zkoušek nebyli ke studiu přijati, nemohou v tuto chvíli podávat odvolání.

Důvodem je absence jednoho ze zájemců o studium na řádném termínu přijímací zkoušky a jeho následná omluva z důvodu nemoci. Tento zájemce tak má nárok vykonat zkoušku v náhradním termínu, který se uskuteční 10. května. Výsledky zkoušky Cermat doručí na školu až 18. května. Teprve po doručení výsledku může škola zveřejnit oficiální konečné výsledky jednotné přijímací zkoušky pro osmiletý cyklus a následně vydat rozhodnutí o nepřijetí pro neúspěšné uchazeče o studium. Až v tomto momentě proti tomuto oficiálnímu rozhodnutí o nepřijetí mohou uchazeči podat odvolání.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte ředitele školy Hynka Bouchal bouchal@ghb.cz; tel. 569 669 331; mobil 728 228 575.