Výzva absolventům – 7. ročník setkání absolventů se studenty

Autor: Mgr. Ondřej Láska <laska(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 01. 2023

Vyzýváme všechny naše absolventy, kteří mají chuť se podělit o svou studijní či pracovní zkušenost, aby se zúčastnili 7. ročníku akce, která se tentokrát uskuteční v pátek 10. února 2023 mezi 9.00 - 13.00.

Navazujíce na předchozí setkání bývalých a současných studentů gymnázia zdvořile vyzýváme všechny naše absolventy, kteří mají chuť se podělit o svou studijní či pracovní zkušenost, aby se zúčastnili 7. ročníku akce, která se tentokrát uskuteční v pátek 10. února 2023.

Setkání bude probíhat mezi 9.00 - 13.00 a ze strany studentů se ho zúčastní studenti sexty A, septimy A, 2.C, 2.D, 3.C a 3.D. Informace o vysokoškolském studiu a následném pracovním uplatnění ze strany absolventů jsou pro současné frekventanty školy velmi užitečné při rozhodování o budoucím profesním směřování.

Setkání proběhne tradiční formou:

Každý absolvent během cca 10 minut představí svůj studijní obor, zkušenosti s přijímacím řízením a samotným studiem, případně přechod do pracovního procesu a své pracovní zkušenosti.

Případné zájemce z řad absolventů proto prosíme o vyplnění krátkého dotazníku se základními informacemi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu5XxjllA2o9MkUdexwP5osc8rH9IS39iOfV8MwBUNlLz_VQ/viewform?fbclid=IwAR3-WmmvLCAzkQsnnQ2f8ZO-jIV-H2uFdL-9oORrW1Lbdo2Jek-4cYTkTso, na jehož základě budou rozřazeni do jednotlivých skupin příbuzných oborů a bude brán jako přihláška na akci. Finální harmonogram setkání bude těsně před akcí vyvěšen na webu školy a gymnaziálních sociálních sítích.

Po ukončení setkání nabízíme absolventům krátkou prohlídku školy a již tradiční neformální společenské posezení, tentokráte přímo na půdě naší alma mater a s občerstvením z dílny našich kolegů Římana a Lásky.

Pro zopakování - zájemci z řad absolventů, se přihlásí pomocí webového dotazníku. Koordinátorem akce je tradičně Mgr. Ondřej Láska a jakékoli dotazy k akci rád zodpoví na emailu: ghb.setkaniabsolventu@gmail.com, či pomocí zprávy na jeho facebookový profil.

Setkání je otevřeno všem absolventům. A zároveň srdečně zveme všechny současné studenty i profesory školy!!!