Lednový den otevřených dveří

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 03. 01. 2023

Ve středu 18. ledna 2023 se široké veřejnosti opět otevírá možnost prožít den s brodským gymnáziem. Od 11:30 bude možné navštívit běžné hodiny a vyzkoušet si, jak probíhá výuka. Ve 14:00 pak startují přijímačky nanečisto.

Ve středu 18. ledna 2023 se široké veřejnosti opět otevírá možnost prožít den s brodským gymnáziem. Od 11:30 bude možné navštívit běžné hodiny a vyzkoušet si, jak probíhá výuka. Ve 14:00 pak startují přijímačky nanečisto.


Staň se na zkoušku středoškolákem

Všichni zájemci z devátých tříd, kteří si chtějí vyzkoušet středoškolské studium, mohou přijít už na 11:30, bude pro ně připraveno krátké setkání s našimi studenty, kteří si je rozeberou a navštíví s nimi vybrané hodiny v prvních a druhých ročnících. Vyzkouší si tak, jak vypadá běžná výuka na naší škole nebo třeba i to, jak tráví svůj čas naši studenti o přestávkách. K účasti je nutná závazná registrace. Registrovat se lze do neděle 15. 1. 2023.


Přijímačky nanečisto

Účast na přijímacích zkouškách je otevřená všem zájemcům z devátých i pátých tříd, není podstatné, zda chtějí studovat na brodském gymnáziu či na jiné střední škole. Také není třeba se nikde registrovat či hlásit předem. Po vypracování testu s přítomnými účastníky úlohy rozeberou naši zadavatelé – češtináři a matematici. Lednové přijímačky nanečisto tak zároveň budou první lekcí tréninků k přijímačkám, jež se naplno rozeběhnou v únorových týdnech. Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16:00 hodin.


Servis pro rodiče a další zájemce

Pro rodiče i širší veřejnost jsme od 14:00 připravili instruktážní servis o administraci celého přijímacího řízení a debatu s vedením školy. Instruktáž bude obnášet pomoc s vyplňováním přihlášek, informace o zápisových lístcích a o administrativním průběhu celého přijímacího řízení. V rámci debaty se zaměříme na průběh přijímacího řízení, na charakter studia na naší škole, na uplatnění našich absolventů, na probíhající modernizaci školy i na další témata. Těm, kteří nestihli školu navštívit v rámci listopadového dne otevřených dveří, nabídneme též komentovanou prohlídku interiérů a návštěvu badatelského centra.