Ekonomická olympiáda opět po roce na GHB (aktualizováno o výsledky)

Autor: Mgr. Libor Toman <toman(at)ghb.cz>, Téma: Základy společenských věd, Vydáno dne: 24. 11. 2022

Po roce se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo Ekonomické olympiády, ve které si naši studenti mohli ověřit své znalosti z oblasti ekonomie a ekonomického myšlení. Máte-li zájem, můžete se na testové otázky podívat také vy.

Po roce se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo Ekonomické olympiády, ve které si naši studenti mohli ověřit své znalosti z oblasti ekonomie a ekonomického myšlení. Máte-li zájem, můžete se na testové otázky podívat také vy.

Ekonomická olympiáda se na GHB koná již několik let a výsledkově je určitě na co navazovat. Nejdále se ve školním roce 2019 -20 dostal Pavel Dušátko, který v on-line celostátním kole skončil na dvacátém místě. Omezené možnosti za koronavirové epidemie však zabránily tomu, aby se finále mohl zúčastnit přímo v budově České národní banky v Praze. 

V letošním školním kole nakonec s 84% správných odpovědí (21 správných odpovědí z celkových 25 otázek) zvítězil Šimon Hladík ze 7. A.


Na dalších místech se umístili:

2. místo: Tomáš Zvolánek (1. C) 68% (17 správných odpovědí)

3. – 4. místo: Vít Malimánek (4.D) a Monika Jarošová (7.A) 64% (16)

5. – 6. místo: Tomáš Rojka (4.C) a František Vodička (1.C) 60% (15)

7. místo: Josef Dvořák (4.D) 54% (14)

8. místo: Anudari Bukhbilegt (3.D) 48% (12)

9. místo: Filip Kubeš (1.C) 32% (8)

A proč vlastně Ekonomickou olympiádu pořádat? Ekonomie je nedílnou součástí předmětu ZSV, kde je jí věnován necelý školní rok. Daleko důležitější však je, že prostřednictvím ekonomických teorií se studenti prakticky seznamují s tím, jak funguje trh, co si představit pod dnes tolik zmiňovaným pojmem inflace či jakou ekonomickou roli v naší společnosti hrají peníze. Ekonomické znalosti se též dají zužitkovat v občanském životě, kdy mohou pomoci ke zhodnocení různých grafů a statistik, které se dnes ve veřejném prostoru běžně využívají. Obvykle totiž dochází k tomu, že se s ekonomickým daty zachází velmi svévolně a účelově, přičemž se nejednou stává, že údaje jako HDP, výše státního dluhu či již třeba zmiňovaná inflace demagogicky využívá nejedna politická strana ke svému prospěchu.

Chcete-li se podívat na modelové otázky Ekonomické olympiády, podívejte se na vzorový test školního kola s řešením.