Z Japonska do Gruzie

Autor: Mgr. Simona Vožická <vozicka(at)ghb.cz>, Téma: Projekty a exkurze, Vydáno dne: 23. 11. 2022

Konec listopadu proběhl na našem gymnáziu ve znamení vzájemného střetávání zajímavých kultur. Dva dny poté, co si návštěvníci havlíčkobrodského gymnázia mohli vychutnat během akce Dne otevřených dveří atmosféru Japonska, čekala naše gymnázium další milá událost.

Konec listopadu proběhl na našem gymnáziu ve znamení vzájemného střetávání zajímavých kultur. Dva dny poté, co si návštěvníci havlíčkobrodského gymnázia mohli vychutnat během akce Dne otevřených dveří atmosféru Japonska, čekala naše gymnázium další milá událost.

18. 11. 2022 došlo ke slavnostnímu podepsání memoranda o vzájemné spolupráci se střední školou „Davidiani“ v gruzínském městě Bolnisi za přítomnosti zástupců obou škol i regionální samosprávy. Našim žákům se tak otevírá možnost participovat na společných projektech a vyzkoušet si „práci v mezinárodním teamu“, naučit se efektivně komunikovat napříč názorovými spektry, prohloubit si své jazykové znalosti… Předně ale věříme, že se nám otevírá možnost seznámit se blíže s lidmi a krajinou této nádherné země a že naši žáci naváží pevná přátelství, která je obohatí v jejich životech.