Zpětnovazební dotazníky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 11. 2022

Článek přináší bližší informaci o zpětnovazebních dotaznících, jež mohou rodiče i studenti vyplňovat v týdnu od 7. 11. do 13. 11. 2022.Článek přináší bližší informaci o zpětnovazebních dotaznících, jež mohou rodiče i studenti vyplňovat v týdnu od 7. 11. do 13. 11. 2022.

Po roční pauze se na rodiče i studenty obracíme se zpětnovazebními dotazníky, které chtějí reflektovat fungování školy očima adresátů – tedy rodičů a studentů. Data, která vyplněním dotazníků získáme, pomohou nastavit další práci ve škole. Dotazníky připravilo vedení školy, které též provede vyhodnocení získaných dat a rozhodne o případných návazných krocích, které z vyhodnocení vyplynou. S vyhodnocením a návaznými kroky budou seznámeni nejdříve vyučující, posléze studenti i rodiče. Data pak dále využijí třídní učitelé při třídnické práci a ostatní pedagogové při své práci v jednotlivých předmětech.

Odkaz na dotazníky jsme rozeslali pře Bakaláře – studentům na jejich studentské účty, rodičům na rodičovské. Anonymita všech zúčastněných je zajištěna – šetření ostatně nikoho a nic nehodnotí, slouží výhradně ke zlepšení práce i dalšího pobytu ve škole. Za vyplnění děkujeme předem.