Adaptační kurz studenty připravil na gymnaziální studium

Autor: Mgr. Libor Toman <toman(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 09. 2022

Ve dnech 1. a 2. září se dva první ročníky našeho gymnázia, 1.C a 1.D, zúčastnily adaptačního kurzu v rekreačním středisku Želivka. Náplň celé akce byla formována již samotným názvem kurzu: vytvořit dva přátelské kolektivy a připravit nové studenty na studium a život na našem gymnáziu.

Ve dnech 1. a 2. září se dva první ročníky našeho gymnázia, 1.C a 1.D, zúčastnily adaptačního kurzu v rekreačním středisku Želivka. Náplň celé akce byla formována již samotným názvem kurzu: vytvořit dva přátelské kolektivy a připravit nové studenty na studium a život na našem gymnáziu.

Na základě rozeslaného dotazníku můžeme s jistotou tvrdit, že se adaptační kurz vydařil. Studenti ho hodnotili nadmíru pozitivně a zřejmě se nenašel nikdo, kdo by setkání považoval za zbytečné. Vždyť již samotný program byl poměrně intenzivní. Posuďte sami:

Ve čtvrtek odpoledne se každá třída přesunula do jiné části areálu, kde nejprve probíhaly různé seznamovací hry. Ty byly prokládány informacemi týkající se náročnosti a struktury studia na naší škole. Důraz byl kladen na to, jak rozpoznat, kdy je student ve stresu a hlavně, jak s tímto stresem pracovat. Frekventanti kurzu proto nejenom vyplňovali různé dotazníky, ale také diskutovali, a dokonce si některé věci sami zkusili.

Po skončení tohoto úvodního bloku, zaměřeného především na školu, následoval po krátké pauze blok další, který byl tentokrát zaměřen na tzv. teambuildingové aktivity, v nichž ani tak nešlo o výsledek, jako spíše o navázání přátelských vztahů v rámci kolektivu. Za 1.C mohu napsat, že prvotní dojem je velmi dobrý, což ostatně do dotazníků psali studenti sami (viz níže).

Po večeři k nám zavítal speciální host, pan Václav Lindl z Vysoké, kde má hudební ateliér a prodejnu Chantek. Se studenty po skupinách strávil několik hodin, takže se až do pozdně večerních hodin střediskem rozléhal zvuk bubnů.

Druhý den ráno nás čekal krátký přesun do kláštera v Želivě. Po prohlídce nádherně zrekonstruovaných prostor jsme si všichni dali oběd a autobusem zamířili zpět. Pevně doufáme, že studenti po takto strávených dvou dnech budou lépe připraveni na náročné začátky v gymnaziálních lavicích. Ostatně, nechť to svými slovy vyjádří oni sami:

 „Adaptační kurz byl plný zábavných aktivit, jídlo bylo chutné, pokoje byly čisté a závěrečný večerní program s tajným hostem jsem si velice užil. Myslím si, že jsme se seznámili velice rychle a budeme dobrý kolektiv.“

 „Když jsme dojeli do rekreačního centra, měla jsem trochu strach, ale postupem času se mi adaptační kurz začal jevit jako dobrý nápad. Cestou zpět jsem byla opravdu ráda, že jsme se se spolužáky poznali jinak než ve školních lavicích.“

 „Kurz se mi moc líbil. Byla jsem překvapena z aktivit, které jsme dělali, protože byly kreativní a zábavné. Hraní na bubny bylo taky super a návštěva Želivského Kláštera byla zajímavá. Měla jsem dobrý pocit z adaptačního kurzu.“

 „Adaptační kurz byl opravdu skvělý. Poznala jsem spoustu nových lidí a přátel. Zároveň jsem měla možnost vyzkoušet si nové věci a moc jsem si to užila.“

 „Na adaptačním kurzu, který se odehrával v Rekreačním středisku Želivka, jsme měli možnost spolu strávit veškerý čas. Za doprovodu poznávacích aktivit, se náš kolektiv stmeloval. Dále jsme dostali patřičné odpovědi na veškeré dotazy. Myslím si, že nás adaptační kurz dostatečně obeznámil se studiem na gymnáziu. Díky tomuto adaptačnímu kurzu jsme si vytvořili skvělý kolektiv, a tak se společně můžeme naplno pustit do studia.“

Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022
Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022
Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022
Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022
Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022

Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022
Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022
Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022
Adaptační kurz 1.C, 1.D, září 2022