Odvaž se používat vlastní rozum!

Autor: Mgr. Lucie Doležalová <dolezalova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 05. 09. 2022

Odstartoval nový ročník Logické olympiády pořádané Mensou ČR.

Odstartoval nový ročník Logické olympiády pořádané Mensou ČR, ve které nejsou důležité vědomosti, ale nadání a logické myšlení. Soutěž má tři kola. Základní kolo probíhá on-line, žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia soutěží v kategorii B a středoškoláci v kategorii C. Krajské kolo se pro postupující uskuteční 4. listopadu v Jihlavě a nejúspěšnější řešitelé se zúčastní celorepublikového finále 28. listopadu v Praze.

Každý soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2022.