Výsledky našich maturantů opět výborné

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 09. 2022

Ani letos maturanti brodského gymnázia u zkoušek z dospělosti nezaváhali a svými výsledky se dostali vysoko nad celostátní průměr, v matematice dokonce patří k nejlepším v republice.

Ani letos maturanti brodského gymnázia u zkoušek z dospělosti nezaváhali a svými výsledky se dostali vysoko nad celostátní průměr, v matematice dokonce patří k nejlepším v republice.

V rámci státní části maturitní zkoušky procházejí maturanti všech středních škol v České republice povinně didaktickým testem z českého jazyka a dále si alternativně volí test z matematiky nebo cizího jazyka. Gymnazisté tradičně a logicky dosahují výrazně lepších výsledků než zástupci všech ostatních typů středních škol. Je však velmi potěšující, že maturanti z našeho gymnázia se ve všech třech částech zkoušky opět dostali nad průměr výsledků českých gymnázií. Konkrétně v didaktickém testu z českého jazyka předčili naši maturanti gymnaziální průměr o 1,8%, v didaktickém testu z anglického jazyka o 2,4% a v matematice dokonce o 12,6%. Tento výrazný rozdíl v matematice se otiskl i do celkového republikového výsledku: naši maturanti dosáhli druhého nejlepšího průměrného percentilu v rámci celé ČR!

Výsledky celostátních maturit zveřejňuje MŠMT již od roku 2012. Za celých deset let tedy brodští maturanti absolvovali celkem třicet srovnávacích testů, z toho pouze v jediném z nich (2017 český jazyk) se dostali těsně pod gymnaziální průměr, ve všech ostatních případech byli vždy nad ním. Stejně tak je povzbudivé, že během posledních dvou let se v porovnání s předchozím obdobím výsledky našich maturantů zlepšují. Ukazují tak, že těžké, turbulentní období "pandemické" výuky zvládlo brodské gymnázium dobře, a jsou  pozitivním příslibem do budoucna.                

Usilujeme o to, aby naši absolventi dokázali obstát při studiu na dobrých a prestižních vysokých školách a těší nás, že výsledky celostátní maturitní zkoušky už deset let ukazují, že jdeme správným směrem.

 

Výsledky MZ, společná část 2013 - 2022, ČJ

 

Výsledky MZ, společná část 2013 - 2022, AJ

 

Výsledky MZ, společná část 2013 - 2022, MA