Informace před zahájením školního roku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 08. 2022

V textu najdete informace k zahájení školního roku 2022/2023.

Rozvrh hodin zpřístupníme během pátku 26. 8. v Bakalářích, zároveň se propíše sem na web, přes který se k němu dostanou studenti prvních ročníků, zveřejníme k tomu samostatný článek.

Ve čtvrtek 1. 9. zahájíme školní rok obvyklým způsobem prostřednictvím třídnických hodin. Studenti 1.C a 1.D odjedou na adaptační kurz na Želivku, konkrétní pokyny pro ně budou zveřejněny v samostatném článku.

V pátek 2. 9. bude probíhat výuka dle normálního rozvrhu a aktuálního suplování do 11.50. Výjimkou budou studenti primy A, kteří se ve stejném čase v rámci třídnických hodin seznámí s budovami a chodem školy. 

V dalším týdnu bude výuka probíhat dle běžného rozvrhu a aktuálního suplování. Studenti předposledního ročníku odjedou na sportovní kurzy, studenti primy se v pondělí a úterý zúčastní adaptačního kurzu ve Zbraslavicích. Další pokyny k tomuto týdnu rozešleme obvyklým způsobem přes Komens v pátek 2. 9.

Časový harmonogram celého školního roku na našem gymnáziu najdete pod odkazem. Termín maturitního plesu a profilové maturitní zkoušky do něj doplníme během září.

Dále zprostředkováváme informace ze školní jídelny: Cena jednoho oběda se pro studenty nižšího gymnázia zvyšuje na 32 Kč, studenti vyššího gymnázia zaplatí 35 Kč. Pokud budou studenti nemocní a oběd si neodhlásí, zaplatí 45 Kč. Na čtvrtek 1. 9. mají všichni studenti oběd přihlášený, odhlásit si ho mohou obvyklým způsobem. Noví strávníci se hlásí vedoucí školní jídelny na telefon 569 422 390, případně se dostaví osobně do jídelny mezi 8.00-13.00.