Deset Cambridge certifikátů pro studentky GHB

Autor: Mgr. Marie Cinková Novotná <cinkova(at)ghb.cz>, Téma: Anglický jazyk, Vydáno dne: 12. 05. 2022

Mezinárodně uznávané certifikáty z anglického jazyka, které jsou platné dlouhodobě, se hodí nejen při studiu na vysoké škole, ale určitě je výhodou mít je i ve svém životopisu. Na našem gymnáziu je spousta těch, kteří na ně dosáhnou a kterým rádi pomůžeme s přípravou i zprostředkováním takové zkoušky.

Studenti našeho gymnázia pravidelně během svého studia skládají mezinárodní zkoušky z anglického jazyka na úrovních B2 (FIRST) a C1 (ADVANCED), po kterých získávají certifikát na patřičné úrovni. Certifikát je pro studenty nejen dokladem dosažené úrovně v jazyce, kterým se prokazují při případném žádání o pracovní pozici v budoucím zaměstnání (zaměstnavatelé dnes běžně uznávají tyto zkoušky, jsou brány jako spolehlivý důkaz dosažené úrovně jazyka a stávají se jakousi přidanou hodnotou v životopisu), ale také mohou být podstatnou výhodou při přijímacích zkouškách na mnoha vysokých školách, které za certifikát přičítají body, případně mohou být i náhradou zkoušky z angličtiny. Nemluvě o výhodách držitele takového certifikátu v případě, že chce část svých studií strávit na zahraniční škole, a nemusí tedy úroveň znalostí jazyka prokazovat jinak.

V letošním roce jsme poprvé otevřeli nepovinně volitelný předmět, ve kterém připravujeme studenty ke zkouškám na úrovni B2 (pokročilý) a C1 (velmi pokročilý), přičemž maturitní zkouška odpovídá úrovni B1 (mírně pokročilý). Také jsme byli schopni tuto zkoušku studentům zprostředkovat. Ke zkoušce na úrovni C1 se přihlásilo devět studentek z posledních ročníků a ke zkoušce na úrovni B1 jedna studentka kvarty. Všechny byly úspěšné a z výsledků vyplývá, že některé dokonce dosáhly v hodnocení na úroveň C2 (úroveň rodilého mluvčího; nejvyšší hodnocení, kterého lze dosáhnout v rámci těchto mezinárodních zkoušek). Gratulujeme jim ke skvělým výsledkům! A nejen jim, protože víme, že i další naši studenti tyto zkoušky absolvují během studia a jsou stejně tak úspěšní.