Informace pro neúspěšné uchazeče o osmiletý cyklus

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 28. 04. 2022

Uchazeči o osmiletý cyklus, kteří na základě předběžných výsledků přijímacích zkoušek nebyli ke studiu přijati, nemohou v tuto chvíli podávat odvolání.


Uchazeči o osmiletý cyklus, kteří na základě předběžných výsledků přijímacích zkoušek nebyli ke studiu přijati, nemohou v tuto chvíli podávat odvolání.

Důvodem je absence jednoho ze zájemců o studium na řádném termínu přijímací zkoušky a jeho následná omluva z důvodu nemoci. Tento zájemce tak má nárok vykonat zkoušku v náhradním termínu, tedy 10. května. Výsledky zkoušky Cermat doručí na školu až 18. května. Teprve po doručení výsledku může škola zveřejnit oficiální konečné výsledky jednotné přijímací zkoušky pro osmiletý cyklus a následně vydat rozhodnutí o nepřijetí pro neúspěšné uchazeče o studium. Až v tomto momentě proti tomuto oficiálnímu rozhodnutí o nepřijetí mohou uchazeči podat odvolání.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte ředitele školy Hynka Bouchal bouchal@ghb.cz; tel. 569 669 331; mobil 728 228 575.