Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 21. 04. 2022

Článek obsahuje oznámení o tom, kdy a jak budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstva školství ČR poskytne školám výsledky přijímacích testů ve čtvrtek 28. dubna 2021 v ranních hodinách. Gymnázium Havlíčkův Brod poté na základě svých kritérií stanoví konečné pořadí uchazečů. Během téhož dne budeme telefonicky kontaktovat uchazeče, abychom zjistili, zda k nám opravdu nastoupí. Na základě těchto informací pak ve čtvrtek odpoledne cca mezi 17.00-20.00 zveřejníme oficiální pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů na našem webu.

Podrobný časový harmonogram postupu v rámci přijímacího řízení zveřejníme bezprostředně poté, kdy k nám dorazí výsledky přijímacích testů z ministerstva.