Generálka na přijímačky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 23. 03. 2022

Ve středu 30. března 2022 od 14.00 nabídne naše gymnázium simulaci ostrých přijímacích zkoušek na střední školy – přijímačky nanečisto.


Ve středu 30. března 2022 od 14.00 nabídne naše gymnázium simulaci ostrých přijímacích zkoušek na střední školy – přijímačky nanečisto. Není třeba se k nim nikde registrovat předem. Účastníci budou po příchodu do vestibulu hlavního vchodu instruováni o tom, kde bude akce probíhat.

Úroveň své vlastní připravenosti si budou moci přítomní řešitelé srovnat s ostatními. Na začátku celé akce obdrží každý účastník číselný kód, jímž označí své záznamové archy. Po ukončení testování budou všechny archy odevzdány a poté hromadně opraveny. Výsledky a pořadí všech testovaných následně zveřejníme na webu gymnázia tak, aby si účastníci mohli svůj výsledek srovnat s výsledky ostatních. Opravené záznamové archy si budou moci všichni řešitelé vyzvednout na sekretariátu školy ve středu 6. 4. 2022 mezi 13.00-16.00. 

Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16.30 hodin.