Workshop LEGO Robotů pro ZŠ Okrouhlice

Autor: Bc. Adam Ferencz <ferencz(at)ghb.cz>, Téma: Informatika (ICT), Vydáno dne: 04. 03. 2022

V pondělí 28.2. proběhl v Okrouhlici workshop programování LEGO robotů pro děti 4. a 5. ročníku. Ty si zde mohly pod vedením Adama Ferencze a 4 studentů ze sexty vyzkoušet sestavování robotů, jejich programování a jednotlivé funkce. Samotný workshop byl mimo jiné také tak trochu experimentem, protože s takto mladými dětmi se většinou s Legem Mindstorms, ze kterého se LEGO roboti staví, nepracuje. 

V pondělí 28.2. proběhl v ZŠ Okrouhlice Workshop programování LEGO robotů pro děti 4. a 5. ročníku. Cílem bylo představit dětem roboty a nechat je vyzkoušet si, jak se programují. 

Učitel ICT Adam Ferencz, kterému asistovali jeho 4 studenti, dětem ukázal, jak roboty sestavit, jak napojit a ovládat motory, nebo jaké senzory je možné využít k tomu, aby robot vnímal okolí.

Workshop byl vlastně i takovým experimentem, jelikož s takto mladými dětmi se většinou s Lego Mindstorms, ze kterého se LEGO roboti staví, nepracuje. Ukázalo se ale, že s vhodným vedením jsou schopné se velmi rychle zorientovat, a dokonce přicházet s vlastními nápady.

„S paní ředitelkou Křípalovou se shodujeme na názoru, že hranice, kdy by se děti měli setkávat s programováním a metodikami rozvíjející algoritmické uvažování, se během let bude velmi rychle snižovat. Proto jsem rád, že mě oslovila s touto spoluprací. Mladé děti totiž mojí něco, čeho je potřeba využít, a to je touha po prozkoumávání zajímavých věcí.“ Adam Ferencz

Fotoalbum: https://eu.zonerama.com/brodskygympl/Album/8195380

Fotky: https://drive.google.com/drive/folders/18_gsYJGjlRWZBxWR_KXUCjNhGsInl0RL?usp=sharing