Šestý ročník setkání absolventů a studentů gymnázia

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 02. 2022

V pátek 11. 2. 2022 se od 9:00 uskuteční šestý ročník setkání absolventů a současných studentů gymnázia. Podobně jako v minulých letech se akce těší velkému ohlasu. Zúčastní se jí cca šedesát absolventů školy. V textu najdete jejich seznam a odkaz na podrobnější harmonogram akce.


V pátek 11. 2. 2022 se od 9:00 uskuteční šestý ročník setkání absolventů a současných studentů gymnázia. Podobně jako v minulých letech se akce těší velkému ohlasu. Zúčastní se jí cca šedesát absolventů školy. V textu najdete jejich seznam a odkaz na podrobnější harmonogram akce.

Setkání proběhne v pěti učebnách ve třetím patře gymnázia, kde absolventi představí své studijní obory, zkušenosti s přijímacím řízením a samotným studiem, případně své nabyté pracovní zkušenosti. Následovat bude diskuse se studenty. Po ukončení akce navážeme ve 13.30 komentovanou prohlídkou školy a následně tradičním neformálním společenským posezením, tentokrát přímo v budově školy, pro absolventy bude připraveno občerstvení. S jakýmikoliv dotazy se můžete obrátit na email ghb.setkaniabsolventu@gmail.com či na facebookový profil koordinátora akce Mgr. Ondřeje Lásky. Podrobný harmonogram akce je k dispozici po kliknutí na odkaz.

Kdyby se náhodou stalo, že někdo z absolventů objeví u svého jména jakoukoli chybu, případně by se v seznamu vůbec nenašel, tak se jedná o ztrátu v překladu z jazyka Říma(na) do jazyka Lásky. V takovém případě nechť nepropadne panice a neprodleně se ozve, aby mohla být zjednána náprava. V záplavě nabídek účasti se tak mohlo stát velmi lehce. Děkujeme za pochopení!

Jmenný seznam absolventů a jejich oborů a pracovních zkušeností je k dispozici po kliknutí na odkaz.