Příroda objektivem

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 03. 01. 2022

Na konci kalendářního roku bylo vyhodnoceno poslední kolo soutěže Příroda objektivem, kterou pořádá spolek Mladí ochránci přírody. Na našem gymnáziu se do soutěže zapojili dva studenti. 

Soutěž Příroda objektivem má čtyři kola a probíhá v rámci celého kalendářního roku. V každém roce se fotografové orientují na dvě oblasti; tento rok se jednalo o témata Černá a bílá a Tvary přírody. V kategorii B (rok narození 2009 - 2004) obsadil krásné 3. místo student Mark Joly z kvarty a v kategorii C (rok narození 2003 a starší) zazářil na 4. místě Vít Pavlík ze 4.C. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Fotografie obou studentů můžete vidět na stránkách www.emop.cz.

Pro rok 2022 jsou vyhlášena témata Neviditelní a Z mechu a kapradí (bližší informace na výše uvedených stránkách). Nechte se inspirovat přírodou a nebojte se zaslat své fotografie do soutěže! Každé kolo anonymně hodnotí 8 až 10 zkušených fotografů s mnohaletou praxí, jejichž hodnocení může pro Vás být cennou zpětnou vazbou. Uzávěrka 1. kola je 15. března.