Naši maturanti opět úspěšní

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 01. 2022

Ani pandemie covid-19 nezastavila naše maturanty, kteří se ve všech třech částech státní maturitní zkoušky opět vyšvihli nad gymnaziální průměr, v českém jazyce a matematice dokonce velmi vysoko.

Ani pandemie covid-19 nezastavila naše maturanty, kteří se ve všech třech částech státní maturitní zkoušky opět vyšvihli nad gymnaziální průměr, v českém jazyce a matematice dokonce velmi vysoko.

V rámci státní části maturitní zkoušky procházejí všichni maturanti povinně didaktickým testem z českého jazyka a dále si alternativně volí test z matematiky nebo cizího jazyka. Těší nás, že ve všech třech testech se maturanti brodského gymnázia dostali nad průměr všech gymnázií České republiky, v českém jazyce o 5,4%, v anglickém jazyce (který u brodských gymnazistů tvoří drtivou většinu voleb cizího jazyka) o 0,7% a v matematice o 7%. Vynikajícím způsobem si vedli maturanti čtyřletého cyklu (bývalá 4.C a bývalá 4.D), kteří byli v českém jazyce třetí nejlepší ze všech čtyřletých gymnázií České republiky a v matematice dokonce první ze všech těchto gymnázií!

Výsledky státní části maturitní zkoušky sledujme dlouhodobě a je nepochybně potěšující, že od roku 2011, kdy byla jednotná zkouška zavedena, se brodští gymnazisté v jedné jediné zkoušce z českého jazyka dostali lehce pod gymnaziální průměr, ve všech ostatních případech byli vždy nad ním. Všechny studenty připravujeme na to, aby dokázali obstát při následujícím studiu na všech typech prestižních vysokých škol a dlouhodobě nadprůměrné výsledky u maturitních zkoušek naznačují, že je tato snaha vedena správným směrem.


 

Výsledky MZ, společná část 2012 - 2021, ČJ

 

Výsledky MZ, společná část 2012 - 2021, AJ

 

Výsledky MZ, společná část 2012 - 2021, MA