Zpětnovazební dotazníky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 11. 2021

Článek přináší bližší informaci o zpětnovazebních dotaznících, jež mohou rodiče i studenti vyplňovat v týdnu od 8. 11. do 14. 11. 2021.


Návrat do lavic po roce a půl života v sociální izolaci je pro všechny zúčastněné náročný. Po dvou měsících, kdy se k běžnému provozu vracíme a zároveň klasifikačně uzavíráme první čtvrtletí, je čas na zpětnou vazbu, která ukáže, jak studenti tento návrat zvládají. Data, která vyplněním dotazníků získáme, pomohou nastavit další práci ve škole. Dotazníky připravilo vedení školy ve spolupráci se školní psycholožkou. Psycholožka bude též účastna vyhodnocení dotazníků i případných návazných kroků, které z vyhodnocení vyplynou. S vyhodnocením a návaznými kroky seznámíme vyučující, studenty i rodiče. Data pak dále využijí třídní učitelé při třídnické práci a ostatní pedagogové při své práci v jednotlivých předmětech.

Odkaz na dotazníky jsme rozeslali pře Bakaláře – studentům na jejich studentské účty, rodičům na rodičovské. Anonymita všech zúčastněných je zajištěna – šetření ostatně nikoho a nic nehodnotí, slouží výhradně ke zlepšení práce i dalšího pobytu ve škole. Za vyplnění děkujeme předem.