Bližší informace k rodičovským schůzkám

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 11. 2021

V textu najdete shrnutí protiepidemických opatření, jichž se budeme držet při organizaci rodičovských schůzek ve středu 10. 11. 2021. Škola uvedená pravidla nevytváří, jde pouze o připomínku opatření aktuálně platných v celé ČR.


V souvislosti s blížícími se rodičovskými schůzkami upozorňujeme všechny návštěvníky školy na aktuální protiepidemická opatření a podmínky pro konání hromadných akcí, které je nutné dodržet. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví každý návštěvník školy musí v rámci systému O-T-N (očkování-test-nemoc) doložit, že:

a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV[1]2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Dále prosíme o dodržování dalších opatření, zejména nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách školy.

Těšíme se na setkání!