Podzimní třídní schůzky

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 10. 2021

Třídní schůzky v podzimním termínu proběhnou ve středu 10. 11. 2021 od 16.00. Pokud to aktuální protiepidemická opatření umožní, uskuteční se setkání ve škole.


Třídní schůzky v podzimním termínu proběhnou ve středu 10. 11. 2021 od 16.00. Pokud to aktuální protiepidemická opatření umožní, uskuteční se setkání ve škole.

Rodiče se nejdříve sejdou s třídnímu učiteli nad informacemi o výuce a prospěchu studentů, posléze budou moci konzultovat s vyučujícími jednotlivých předmětů. V týdnu od 8. do 12. 11. bude též probíhat online zpětnovazební šetření, o jehož cílech a způsobu vyplnění budeme rodiče informovat nejpozději 8. 11. prostřednictvím Bakalářů.

Pokud epidemická situace schůzky ve škole neumožní, proběhnou online – stejně jako v předchozích třech termínech.