Informace pro zájemce o studium

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 05. 09. 2023

Gymnázium Havlíčkův Brod stejně jako v předchozích letech otevírá i pro školní rok 2024/25 dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého: vítáni jsou všichni, kteří se chtějí vzdělávat ve vstřícném a tvůrčím prostředí a odpovědně se připravit k vysokoškolskému studiu.


Gymnázium Havlíčkův Brod stejně jako v předchozích letech otevírá i pro školní rok 2024/25 dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého: vítáni jsou všichni, kteří se chtějí vzdělávat ve vstřícném a tvůrčím prostředí a odpovědně se připravit k vysokoškolskému studiu.

Přijímací řízení na Gymnázium Havlíčkův Brod se letos uskuteční formou jednotné přijímací zkoušky zadávané ministerstvem školství - stejně jako v předchozích letech. 

 

A. PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: tréninky a přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium připravujeme dvoje přijímačky nanečisto a čtyři tréninkové kurzy, které by jim měly vstup na naši školu usnadnit. Podrobnou informaci o všech těchto přípravných aktivitách najdete v samostatném článku.


B. INFORMACE O CHARAKTERU ŠKOLY A STUDIA

Základní informace o charakteru školy najdete zde na našich webových stránkách, doporučujeme například výroční zprávu, kterou vždy za minulý školní rok zveřejňujeme v polovině měsíce října. Na facebooku můžete sledovat naši oficiální stránku nebo se připojit ke skupině GHB, svůj profil @brodskygympl má škola i na instagramu. Pokud chcete dostávat aktuální informace, napište nám na mail bouchal@ghb.cz. My váš kontakt zařadíme do naší databáze a o všech novinkách vás budeme obratem informovat.

 

C. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

„Přijímačkový kolotoč“ se pro všechny žáky 9. tříd a některé žáky 5. tříd základních škol naplno roztočí na konci ledna. Jízdní řád přijímacího řízení na Gymnáziu Havlíčkův Brod bude vypadat následovně:

24. 10. 2023: burza středních škol v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě - budeme tam

15. 11. 2023: den otevřených dveří a přijímačky nanečisto

24. 1. 2024: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (www.ghb.cz a vestibul školy)

24. 1. 2024: staň se středoškolákem (pro zájemce o studium), přijímačky nanečisto, informace o studiu (pro rodiče zájemců) 

7. 2.; 21. 2.; 28. 2. a 6. 3. 2024: tréninky na přijímací zkoušky

úterý 20. 2. 2024: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu

první polovina března 2024: zveřejnění počtu přihlášených uchazečů na www.ghb.cz

začátek dubna 2024: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce 

12. 4. 2024: první řádný termín prvního kola přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

15. 4. 2024: druhý řádný termín prvního kola přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

16. 4. 2024: první řádný termín prvního kola přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

17. 4. 2024: druhý řádný termín prvního kola přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

29. a 30. 4. 2024: náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili). 

do 15. 5. 2024: výsledky prvního kola přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)

do 18. 5. 2024: ředitel školy může vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení

24. 5. 2024: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu pro druhé kolo přijímacího řízení

do 21. 6. 2024: výsledky druhého kola přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)