Přípravný kurz na přijímací řízení

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 06. 09. 2023

Gymnázium Havlíčkův Brod opět nabízí všem zájemcům, kteří se chtějí dobře připravit na přijímací řízení na střední školu, spolehlivý a účinný servis. Účast je otevřená všem, není podstatné, zda chtějí studovat na našem gymnáziu, či na jiné střední škole. 


Gymnázium Havlíčkův Brod opět nabízí všem zájemcům, kteří se chtějí dobře připravit na přijímací řízení na střední školu, spolehlivý a účinný servis. Účast je otevřená všem, není podstatné, zda chtějí studovat na našem gymnáziu, či na jiné střední škole. 

Přípravný servis, jejž brodské gymnázium poskytuje, tvoří pedagogové této školy na základě letité zkušenosti s přijímacím řízením i s ministerskými testovými úlohami. Všechny lekce přípravného kurzu jsou zdarma.

1. Harmonogram přípravného kurzu

první varianta přijímacích zkoušek nanečisto, která se uskuteční ve středu 15. 11. 2023 od 16:00 v rámci dne otevřených dveří, svým obsahem i formou odpovídá přijímacím zkouškám připravovaným ministerstvem školství. Zájemcům nabídneme vlastní, originální testy, které tvoří pedagogové gymnázia. 

Intenzivní příprava na přijímací zkoušky začne ve středu 24. ledna 2024 ve 14:00. V tento čas odstartujeme další variantu přijímaček nanečisto. Lednová verze našich přijímaček nanečisto slouží tomu, aby zájemci o studium přesně identifikovali silná a slabá místa svých dovedností a znalostí a tomu přizpůsobili následující přípravu. Přijímačky budou součástí akce "staň se středoškolákem", během níž mj. vysvětlujeme všem návštěvníkům administraci a organizaci přijímacího řízení.

Oblíbené tréninky na přijímací zkoušky , které pořádáme už dvanáctým rokem a které jsou letos naplánovány vždy na středu 7. 2.; 21. 2.; 28. 2 a 6. 3. od 14.15, pak zájemce nejen provedou obsahovými nástrahami „přijímaček“, ale naučí je také vyplňovat ministerské testové formuláře.

2. Registrovaní zájemci obdrží testové úlohy a další užitečné materiály elektronicky

Pedagogové brodského gymnázia na základě testů zadávaných MŠMT vytvořili řadu vlastních testových úloh. Pokud se zájemci zaregistrují na mailu bouchal@ghb.cz, získají do této testové databáze přístup. Testy, jejich správná řešení, stejně jako další důležité informace týkající se přijímacího řízení, budou všem registrovaným zájemcům průběžně zasílány od podzimu 2023 až do dubna 2024, kdy celé přijímací řízení končí vyhlášením výsledků. Registrace tak zájemcům zároveň poskytne spolehlivou záruku, že nepřehlédnou žádnou důležitou informaci o průběhu a administraci celého přijímačkového kolotoče. Při registraci uchazeči uvedou své jméno, příjmení, e-mailový kontakt a údaj o tom, zda mají zájem o informace o čtyřletém cyklu (zájemci z devátých tříd) či o osmiletém cyklu (zájemci z pátých tříd). Všechny otázky s přijímacím řízením spojené zodpovíme na mailu bouchal@ghb.cz.