Organizace výuky od 1. 9. 2021

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 08. 2021

V článku najdete informace o zahájení nové školního roku.

Studenti se jako v každém jiném školním roce sejdou 1. září ve svých kmenových třídách. Do školy vstoupí s ochranným prostředkem dýchacích cest nařízeným ministerstvem zdravotnictví. Na začátku třídnické hodiny se podrobí antigennímu testování, případně třídnímu učiteli předloží potvrzení, jež blíže specifikuje níže uvedená metodika, a dále se budou řídit pokyny třídních učitelů, které z této metodiky vycházejí. Následovat bude obvyklá třídnická hodina.
Ve čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. se všechny třídy odeberou na adaptační kurzy. Od pondělí 6. 9. pak zahájíme běžnou denní výuku. Konkrétnější informace o organizaci úvodních dnů obdrží studenti od svých třídních učitelů. Zde ještě připojujeme metodiku ochrany zdraví na GHB od 1. 9. 2021, která aplikuje nařízení ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví na podmínky naší školy - studenti s ní budou podrobně seznámeni 1. 9.