Přijímací zkoušky - aktuální informace pro uchazeče

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 26. 04. 2021

V pondělí 3. 5. 2021 startují přijímací zkoušky na střední školy. V tomto článku najdou podrobné informace uchazeči, kteří konají přijímací zkoušky na havlíčkobrodské gymnázium.

V pondělí 3. 5. 2021 startují přijímací zkoušky na střední školy. V tomto článku najdou podrobné informace uchazeči, kteří konají přijímací zkoušky na havlíčkobrodské gymnázium.


 1. Podmínky pro vykonání přijímací zkoušky

  Uchazeči se umožní vykonat přijímací zkouška, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň doloží před přijímací zkouškou potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených na základní škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Tento doklad může uchazeč nahradit

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,
  • nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


 2. Příchod na přijímací zkoušku

  Prosíme uchazeče, aby se k přijímací zkoušce dostavili v časovém předstihu, tedy v čase 7:50 - 8:15 hod. Při vstupu uchazeče do školy pracovník školy zkontroluje doklad o antigenním testu (či jeho náhradě) a informuje uchazeče, ve které učebně bude konat přijímací zkoušku. Po příchodu do učebny si uchazeč umyje ruce a použije dezinfekci.


 3. Rodiče do školy nemohou

  Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, tedy ani rodičům.


 4. Ochrana dýchacích cest během přijímací zkoušky

  Uchazeč při pobytu ve škole musí mít nasazený respirátor třídy FFP2 nebo zdravotnickou roušku, popřípadě obdobný certifikovaný ochranný prostředek.


 5. Přestávka mezi testy

  Přestávku mezi testem z matematiky a testem z českého jazyka (cca 10:15 - 11:05) může uchazeč trávit v učebně, na chodbě nebo venku před školou.


 6. Předpokládaný konec přijímacích zkoušek

  Předpokládaný konec přijímacích zkoušek je každý den v cca 12:40.