Změna harmonogramu přijímacích zkoušek - aktualizováno 25. 3.

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 25. 03. 2021

V reakci na vyhlášení nouzového stavu 26. 2. 2012 se harmonogram všech důležitých termínů  souvisejících s jednotnou přijímací zkouškou mění následujícím způsobem: 


V reakci na vyhlášení nouzového stavu 26. 2. 2012 a pokračování zákazu osobní přítomnosti studentů ve škole se harmonogram všech důležitých termínů  souvisejících s jednotnou přijímací zkouškou mění následujícím způsobem: 

14. 4. 2021 od 14.00: přijímací zkoušky nanečisto

nejpozději 19. 4. 2021: rozesílání pozvánek k přijímacím zkouškám

3. 5. 2021: první řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

4. 5. 2021: druhý řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

5. 5. 2021: první řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

6. 5. 2021: druhý řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

19. 5. - 21. 5 2021: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)

2. a 3. 6. 2021: náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili).