S Gymnáziem Havlíčkův Brod do divadla online!

Autor: Mgr. Aleš Říman <riman(at)ghb.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 09. 03. 2021

V těchto dnech uplyne právě rok od chvíle, kdy se život v České republice kvůli koronaviru poprvé převrátil vzhůru nohama a změnil se téměř k nepoznání. Krom jiného z něj zmizela možnost návštěvy kulturních institucí – galerií, kin nebo divadel. Nakoukněme tedy do divadla alespoň z domova, však se na to můžeme i převléci do společenských šatů, obložit si pár chlebíčků a vychladit láhev sektu! To vše díky projektu Dramoxu a Gymnázia Havlíčkův Brod v rámci Divadelního online měsíce, který jsme společně připravili. A zároveň tím podpořme zúčastněná divadla, kterým náleží většina částky ze zaplacené vstupenky!V těchto dnech uplyne právě rok od chvíle, kdy se život v České republice kvůli koronaviru poprvé převrátil vzhůru nohama a změnil se téměř k nepoznání. Krom jiného z něj zmizela možnost návštěvy kulturních institucí – galerií, kin nebo divadel. Nakoukněme tedy do divadla alespoň z domova, však se na to můžeme i převléci do společenských šatů, obložit si pár chlebíčků a vychladit láhev sektu! To vše díky projektu Dramoxu a Gymnázia Havlíčkův Brod v rámci Divadelního online měsíce, který jsme společně připravili. A zároveň tím podpořme zúčastněná divadla, kterým náleží většina částky ze zaplacené vstupenky!

 

S online výukou to není jednoduché. Ne že by byla neuskutečnitelná, ale má svoje limity. Na jedné straně na ní mohlo být zpočátku přitažlivé, že při ní virtuálně vyrazíte do školy, aniž byste museli opustit bezpečí domova či pyžama. Na druhé straně při ní bolestně schází sociální kontakt, akce, oběma stranám, studentům i učitelům. Jestliže první tábor hledá zcela pochopitelně každé ráno motivaci poslouchat vzdálený a tokem dat přiškrcený hlas svých pedagogů, ti každým dnem přemýšlejí, jak konverzaci s obrazovkou oživit a tuto motivaci jim svými výkony a stále novými a novými nápady poskytnout. Proto jsme se v předmětové komisi českého jazyka a literatury rozhodli kývnout na velkorysou nabídku reprezentantů projektu Dramox a pozvat naše studenty (a spolu s nimi pochopitelně třeba i jejich rodiče) na měsíc do divadla a pomoci tak zároveň těmto institucím přežít tuto tíživou dobu. Příjemné se pojí s užitečným, to přece do školy patří!

Co je to Dramox? Jde o divadelní televizi na bázi Netflixu nabízející svým předplatitelům záznamy cca 80 inscenací českých a slovenských divadel. Cena je závislá na délce předplatného, a co je důležité –

1) nabízí slevu pro studenty

2) utržené peníze odesílá zpět do divadel, která poskytují autorská práva na televizní záznam

Projekt Divadelního měsíce na Gymnáziu Havlíčkův Brod spočívá v zapojení divadelní látky v maximální možné míře do hodin českého jazyka a literatury. Každá třída gymnázia bude mít v závislosti na věku určena vyučujícím ČJ tři až čtyři představení, která povinně zhlédnou online, a v hodinách se pak s těmito přestaveními bude dále pracovat (analýza textu, jevištní podoby, recenze, kreativní činnost na bázi zhlédnuté inscenace, atd.). Maturanti pak databanku Dramoxu mohou využít při přípravě na ústní maturitní zkoušku – opět po konzultaci s příslušnými vyučujícími. Výsledkem bude měsíc v divadle/ s divadlem. Protože české divadlo žije. Tedy žilo, před epidemií. A my moc chceme, aby po jejím odeznění povstalo z popela jako bájný pták Fénix či veliké město pražské. A k tomu potřebuje diváky, kteří se do něj naučí chodit, ačkoli jeho brány musejí logicky zůstat zavřené.

A příjemné je, že to skoro nic nestojí. Jde o pouhých 149 korun za jeden měsíc pro jednoho žáka z jedné rodiny. Abychom si rozuměli – chodí-li na GHB sourozenci, zaplatí pouze jeden z nich. Obdrží speciálně vygenerovaný voucher, tím se do Dramoxu přihlásí a po dobu jednoho měsíce od prvního přihlášení může Dramox sledovat celá jeho rodina. Pod podmínkou, že mu umožní zhlédnout ty čtyři povinné inscenace, pochopitelně  Uvážíme-li, že jeden lístek do divadla se studentskou slevou stojí nejméně oněch 149 Kč, jde o jedinečnou nabídku, kterou vlastně nejde odmítnout. Studenti stráví měsíc v divadle, rodiče mohou vzít s sebou a zprostředkovatelem bude škola. Komenský se tetelí blahem a naše mnohaleté proklamace, že usilujeme o celistvou a spokojenou komunitu koncentrující se kolem Gymnázia Havlíčkův Brod zas a znovu dostávají reálné kontury!

Sumu 149 Kč, prosíme, převeďte na účet školy pod variabilním symbolem, který bude příslušnému studentu přidělen do středy 17. 3. 2021  - platební údaje předají studentům vyučující českého jazyka. Veškeré případné dotazy koncentrujte přes službu Komens právě k nim.

A pak už si jen vypněte své mobilní telefony a pojďte s námi do divadla, alespoň online!!!