„Dist-art“ aneb výtvarka GHB na dálku

Autor: Mgr. Daniel Koráb <korab(at)ghb.cz>, Téma: Výtvarná výchova, Vydáno dne: 16. 02. 2021

Umění nemá hranic, může se šířit jakkoliv, může žít na ulici, stejně jako v pokoji. A přesto, že je velmi problematické společně distančně tvořit a dětský pokojík nemůže nahradit vybavený prostorný ateliér gymnázia, výtvarná výchova se nevzdává a může nabídnou i jiné možnosti.


Umění nemá hranic, může se šířit jakkoliv, může žít na ulici, stejně jako v pokoji. A přesto, že je velmi problematické společně distančně tvořit a dětský pokojík nemůže nahradit vybavený prostorný ateliér gymnázia, výtvarná výchova se nevzdává a může nabídnou i jiné možnosti. Abych odpověděl na otázky, co se tedy dá o distanční výtvarné výchově dělat a jak vůbec vypadají takové hodiny na našem gymnáziu, dovolte krátký exkurs.
Na úvod bych chtěl předeslat, že jsem musel silně ovládnout své velké kreativní touhy distanční výuky vv a vše podřídit faktu, že studenti mají důležitější předměty, problémy, úkoly a velmi omezené materiálové možnosti. Protože jsem se sám sobě zavázal napsat krátkou zprávu, dovolte několik útržků, malý vhled do výuky.
Každá hodina začíná hravým opakováním („art-hádankami“) formou určování obrazů, soch a staveb z dějin umění. Potom buď společně kreslíme, nebo komentujeme domácí práce, společně vymýšlíme kreativní řešení, nebo se zabýváme určitým tématem.
Několik ukázek takových témat (distanční vv GHB):
 
1. VÝKŘIK V POKOJÍČKU (5.A)
V návaznosti na rozdělanou školní práci s tématem parafráze na slavný obraz „Výkřik“ E. Muncha (haptická malba, skup. práce, akryl – formát A1) řešíme vztah textu, hudby a obrazu. Studenti vytvářejí krátké prezentace s jednoduchým zadáním: Najděte k obrazu „Výkřik“ od Edvarda Muncha hudbu (písničku, skladbu) tak, aby co nejvýstižněji (dle vlastního pohledu) vystihovala tento obraz a jeho působení. Také přepište, upravte původní Munchův deníkový text k obrazu tak, aby odpovídal vaší verzi „Výkřiku“, kterou malujete o výtvarné výchově.  Studenti (A5) pracují ve dvojicích, kooperují své představy na dálku a vznikají pozoruhodné texty a hudební doprovody k tomuto slavnému obrazu. Myslím, že „Výkřik“ je výstižné téma pro tuto dobu a kvintáni si kvalitně zakřičeli!
 
DK_munch

DK_munch

DK_munch

DK_munch

2. KRESLENÝ VIDEOKLIP (BARÁK NA ODSTŘEL – 2.D)
Povídáme si o street-artu, německém umělci Evolovi a ulicích, domech poničených časem, válkou (prezentace, fotografie, video). A protože v ateliéru GHB máme rozpracovaná „torza domů“ (perforovaný karton, uhel – podle Evola), tak studentům posílám odkaz na skladbu Aleše Brichty – „Barák na vodstřel“ se zadáním nakreslit „barák“, o kterém se zpívá. Metaforu něčeho, co je na zbourání, ztvárňují druháci s kreativitou, a tak vzniká jakási ulice opuštěných domů s pamětí. Společně ji procházíme a posloucháme Brichtovu píseň.
 
DK_barak

DK_barak

DK_barak

DK_barak

3. FAKENEWS
Nejen v době „kovidové“ se musíme prodírat mnoha informacemi i množstvím falešných zpráv. Naším výtvarným úkolem je ztvárnit dezinformaci pomocí kompozice z písmen (lettristická – typografická kompozice – sádrový reliéf). Povídáme si o tématu nad písmovými obrazy E. Ovčáčka a studenti doma vybírají – hledají nějakou zajímavou dezinformaci, na kterou vytvářejí návrhy písmového sádrového reliéfu, který potom odlijeme ve škole. A tak virtuálně vtláčí raznice písmen do pomyslné plastelíny známé hoaxy o škodlivosti mikrovlnek, placatosti země, falešných přistáních na Měsíci, nebo i o manga sporu, patří-li postava Dabi do rodiny jedné z hlavních postav – Todoroki, a samozřejmě o neexistujícím kovidu… Vše zatím ve skicách, kresbách, připraveno k materiálové realizaci ve škole.
 
DK_fake

DK_fake

DK_fake

DK_fake

DK_fake

4. POZITIVNÍ VIRUS – 1. ročníky
Prváci pracovali před distanční výukou v ateliéru GHB na „Buněčných válkách“ (komb. tech.- olejové papíry, rezerváž, kresba…), tedy opět na tématu aktuálním. Nyní, v pokročilé době „kovidové“, zadávám optimističtější variaci jejich práce z buněčného světa: Podle vzoru existujících virů vymysli, nakresli svůj nový vir, pokus se vytvořit „pozitivní vir“, který na rozdíl od skutečných virů neubližuje, ale pomáhá, léčí, přináší radost, mění v člověku něco k lepšímu. Vznikají krásná výtvarná řešení s téměř vědeckým popisem „prospěšných virů“ (virus štěstí, tolerance, výherní – loterijní virus, veselý ¬– mluvíme pozpátku, objímací virus, virus nakažlivého smíchu, pokoravir, IQvirus+, …)
 
DK_virus

DK_virus

DK_virus

DK_virus

5. EPIGRAMY PŘÍRODY (6.A, 5.A)
Téma Land-artu nás přivádí alespoň v myšlenkách z klaustrofobie pokojíků do volného prostoru našeho parku. Nad prezentací z historie land-artu a inspirováni realizacemi Ivana Kafky (prezentace s autentickými komentáři umělce) se přenášíme do našeho parku a formou brainstormingu vymýšlíme akce a instalace v tomto prostoru. Patriotské zadání – Karel Havlíček Borovský (socha, epigramy, dopisy z Brixenu) nás přivádí k mnoha návrhům, jak prostor parku výtvarně proměnit v návaznosti na Havlíčkovské oslavy, akce spolku Epigram, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod či Okrašlovacího spolku Budoucnost. A tak se v představách kolem sochy Havlíčka objevují slaměné postavy s kamenným srdcem z Havlíčkova Epigramu „Modlitba byrokratů“, na stromech se rozsvěcují hvězdy z epigramu Múzám - K HARMONII SFÉR, lipová alej se proměňuje na cestu dopisem od ruky Havlíčka s obálkou k Altánku, Havlíček jako Večerníček rozdává dopisy, origami poštovních holubů sedí na stromech v okolí… Jsme domluveni, že se odměníme až nastane jaro a normální výuka akcí v prosluněném parku.
 
6. ZÁŘÍCÍ DÍTĚ (2.D)
V kmenové třídě druhé D na zdech roste malba, inspirována street-artovým umělcem Keithem Haringem. Dokončení výzdoby přerušil koronavirus a tak nám nezbylo než doma, v klidu, konečně vymyslet příběh naší malby ve třídě. A protože Haring se bavil veselými pozicemi svých postav, tak jako my ve výzdobě třídních stěn, bavili se studenti doma fotografickými rekonstrukcemi jeho slavných figurek, jeho zářícího dítěte. Nakonec jsme se všichni „rozzářili“ radostí nad prohlídkou dvojic obrázků, fotografií, legračních pozic.
DK
DK-dite
DK-dite
DK-dite