Chemie - ohlédnutí za uplynulým pololetím

Autor: Mgr. Kateřina Zimplová <zimplova(at)ghb.cz>, Téma: Chemie, Vydáno dne: 11. 02. 2021

V následujících řádcích se s vámi chci podělit o radost z nemalého pokroku našich nejmladších chemiků. Ano, myslím tím naše sekundány! Mají za sebou první pololetí nového předmětu  - chemie.

V následujících řádcích se s vámi chci podělit o radost z nemalého pokroku našich nejmladších chemiků. Ano, myslím tím naše sekundány! Mají za sebou první pololetí nového předmětu - chemie.
 
I přes veškeré překážky, které nám v tomto školním roce byly uchystány, udělali žáci nesmírný pokrok. Zvládli základní pojmy, pochopili podstatné skutečnosti související s přeměnami látek. Dokonce v krátkém čase, kdy jsme se společně mohli vrátit do školních lavic, zvládli své první laboratorní práce. V čase, kdy epidemie nedovolila přímou výuku, se trpělivě vzdělávali doma u svých počítačů.

Na konci pololetí každý žák sám za sebe zpracoval pojmovou mapu. Jeho úkolem bylo vhodně ztvárnit a uspořádat podstatné pojmy probíraného učiva, které se za dané pololetí naučil. Z map je též možné vyčíst, zda bylo příslušné učivo všem jasné a srozumitelné, případně ke které látce je třeba se ještě vrátit.
 
Část studentské tvorby a malou fotodokumentaci jejich vlastního bádání přikládám.
 
Držme jim palce, aby v těchto nelehkých dobách měli stále neutuchající elán a chuť poznávat nové věci.