Výuka od 25. 1. 2021

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 01. 2021

Vláda rozhodla o prodloužení platnosti všech aktuálních krizových opatření do 14. února. Prezenční výuka na školách je nadále zakázána, individuální konzultace možné jsou. 


Vláda rozhodla o prodloužení platnosti všech aktuálních krizových opatření do 14. února. Prezenční výuka na školách je nadále zakázána, individuální konzultace možné jsou. Budeme tedy pokračovat v online výuce dle nastavených pravidel.
V pátek 29. 1.  mají studenti pololetní prázdniny, na ně pak od pondělí navazují prázdniny jarní. Jak přesně bude organizována výuka po prázdninách, sdělíme obvyklými způsoby v momentě, kdy vláda, nebo MŠMT přijmou patřičná opatření.