Úspěch zakletý v čase

Autor: Mgr. Josef Secký, Ph.D. <secky(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 01. 2021

Na stránkách časopisu Bridge jste v loňském roce mohli číst článek naší studentky Michaely Zvancigerové The Magic of Basketball.Při bilancování uplynulého roku se občas narazí na něco, co si zaslouží ocenění a z nějakého důvodu se na to zapomnělo. Loňský chorobou stižený rok odňal studentům spoustu možností vyniknout v olympiádách a dalších školních soutěžích nebo se zaskvět v mimoškolních zájmových aktivitách. Mnoho dalších úspěchů a zářivých okamžiků pak zůstalo zastíněno mračnem skličujících zpráv. Vinou těžkostí doby (i kvůli skromnosti autorky) tak prošel nepovšimnut článek studentky GHB na stránkách časopisu Bridge.    

Žákyně nynější oktávy Michaela Zvancigerová tehdy zareagovala na výzvu časopisu Bridge a vytvořila obsáhlý anglický text o košíkové. Psala o její historii, pravidlech, o významných hráčích. Text zaslala do redakce Bridge Publishing House, kde jej vybrali ke zveřejnění a otiskli v dubnovém čísle časopisu s titulkem The Magic of Basketball. Výběr tématu rozhodně není překvapivý. Michaela se basketu věnuje velmi intenzivně mnoho let a dosahuje v něm vynikajících výsledků v celostátním měřítku – usnadňuje jí to individuální vzdělávací plán. O svém vztahu k tomuto sportu se rozepsala i ve svém textu.

Časopis Bridge je určen středoškolským studentům v České republice, na Slovensku a v Německu a zaměřuje se na přípravu k úspěšnému složení maturitní zkoušky z anglického jazyka. V hodinách angličtiny s ním běžně pracují i naši žáci. Text studenta GHB se na stránkách Bridge objevil naposledy v květnu 2018, kdy redakce ocenila povídku Barbory Potocké z tehdejší 4.D. Pod článkem Míši Zvancigerové The Magic of Basketball je spolupodepsán redaktor P. Ferrinton-Douglas, který jej zkrátil pro potřeby časopisu a rozvrhl pro českou a slovenskou verzi. V obou podobách si jej můžete přečíst zde:

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-CZ-MAG-2020-04.pdf

 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/B-SK-MAG-2020-04.pdf

 

Autorce přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu i ve sportu. A pro všechny studenty, které baví angličtina a chtěli by v době distanční výuky vytvořit v AJ něco navíc, je tu nápad. Zkuste třeba napsat o tom, co máte rádi, do časopisu Gate nebo Bridge…