První místo naší studentky na konferenci Otevřené vědy 2020

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 04. 12. 2020

Roční stáž v rámci projektu Otevřené vědy Akademie věd České republiky korunovala studentka naší školy Maria Šimůnková skvělým úspěchem.

Roční stáž v rámci projektu Otevřené vědy Akademie věd České republiky korunovala studentka naší školy Maria Šimůnková skvělým úspěchem. Otevřená věda je projekt, prostřednictvím kterého Akademie věd ČR umožňuje středoškolákům absolvovat stáž na vybraném pracovišti.

Maria Šimůnková chtěla dále rozšiřovat svůj zájem o umělou inteligenci a proto před rokem podala přihlášku ke stáži na Ústavu teorie informace a automatizace, která byla prezentována pod názvem Moderní metody digitálního zpracování obrazu. Byla vybrána do dvojčlenného týmu, který pracoval pod vedením Ing. Jana Schiera, Ph.D. z oddělení Zpracování obrazové informace UTIA AV ČR. Druhý členem týmu se shodou okolností stal náš bývalý student Jíří Wolker, který momentálně navštěvuje 3. ročník havlíčkobrodské SPŠ stavební. 

Během stáže, která začala v lednu 2020, se nakonec téma práce více vyspecifikovalo díky spolupráci s Ústavem živočisné fyziologie a genetiky AV ČR. Proto na závěrečné Studentské vědecké konferenci konané na konci listopadu 2020 referovala Maria o práci pod názvem Segmentace dělícího vřeténka ve velkých obrazových datech pomocí konvoluční neuronové sítě DENOISEG. Prezentace, výsledky práce i mezioborový přesah odbornou porotu zaujali natolik, že této stáži přidělila první místo mezi osmnácti pracemi v oboru Neživá příroda.

Studentská vědecká konference slouží k prezentaci výsledků téměř roční práce středoškolských studentů, výsledky byly zveřejněny v pátek 27. 11. Toto ocenění je velkou poklonou nejen oběma členům týmu, ale také panu vedoucímu stáže, jehož citlivé odborné vedení dovedlo skloubit práci na velmi odborných tématech a zároveň zvládl vést tuto práci na dálku i přes všechny komplikace spojené s epidemickými omezeními. O podpoře studentů a výsledcích této konference informuje i Akademie věd ČR na svém webu

Bohužel se oblíbená konference mohla konat pouze online formou a proto přikládáme alespoň tři snímky ze Mariina sedmiminutového vystoupení, kde shrnula podstatu zkoumaných mikroskopických dat z pohledu biologie (zkoumání dělení buňky pomocí flurescenčního proteinu), návrh a realizaci použití strojového učení pomocí úpravy neuronové sítě U-net a výsledky práce, které se právě zavádí do praxe v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a zrychlí vyhodnocování velkého množství 3D dat z hodin na minuty.

 
AV ČR - Otevřená věda 2020

AV ČR - Otevřená věda 2020

AV ČR - Otevřená věda 2020

Maria Šimůnková je studentkou oktávy a druhým rokem studuje s individuálním vzdělávacím plánem, který jí umožnuje větší možnosti v uspořádání času věnovaného prezenčnímu studiu ve škole a dalšímu vzdělávání či účastem na konferencích mimo školu. Za své aktivity obdržela cenu Talent Vysočiny v technickém oboru v roce 2019 a v roce 2020 obdržela Cenu hejtmana Kraje Vysočina. Je v Top 10 žebříčku aktivních středoškoláků Středoškolák roku 2020, který vyhlašuje studentská aktivita prostredoskolaky.cz.