Provoz školy od 7. prosince 2020

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 12. 2020

Od pondělí 7. 12. 2020 přecházejí všechny třídy školy s výjimkou tříd maturitních do režimu tzv. rotační výuky, maturanti se nadále vzdělávají prezenčně.Od pondělí 7. 12. 2020 přecházejí všechny třídy školy s výjimkou tříd maturitních do režimu tzv. rotační výuky, maturanti se nadále vzdělávají prezenčně.

Konkrétně to znamená, že:

1. V týdnu od 7. 12. se budou učit prezenčně třídy 3.A, 4.A, 1.C, 1.D, 5.A, 2.C, 2.D 4.C, 4.D, 8.A. Distančně bude výuka realizována v 1.A, 2.A, 6.A, 3.C, 3.D, 7.A.

2. V týdnu od 14. 12. se budou učit prezenčně třídy 1.A, 2.A, 6.A, 3.C, 3.D, 7.A, 4.C, 4.D, 8.A. Distančně budou vyučováni studenti 3.A, 4.A, 1.C, 1.D, 5.A, 2.C, 2.D.

3. Organizaci výuky ve dvou posledních dnech před vánočními prázdninami 21. a 22. 12. zatím nemá smysl plánovat, vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

4. Semináře se budou v celém uvedeném období učit prezenčně. Výuka tělesné výchovy a zpěv v hodinách hudební výchovy jsou zakázány.

5. Rozvrh distanční výuky na další týden bude zveřejněn obvyklým způsobem v předcházející pátek. Změny a suplování v rozvrhu prezenční výuky budou každodenně aktualizovány v Bakalářích.  

6. V týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou třídy rozmístěny do následujících učeben: 3.A – U3A; 4.A – U4A; 5.A – U5A; 1.C – U1C; 1.D – U1D; 2.C – U6A; 2.D – U2D; 8.A – U8A + U1A; 4.C – U4C + U2C; 4.D – U4D + U3D. Pedagogové k distanční výuce využijí mj. učebny U2A; U7A; U3C; HV2; Spinkárnu, pro studenty budou tedy tyto prostory nepřístupné.