Ve státních maturitách opět vysoko nad průměrem

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 09. 2020

U státní části maturitní zkoušky se našim studentům opět dařilo. Ve všech předmětech dosáhli vysoko nad celostátní průměr, například v matematice skončili studenti čtyřletého cyklu osmí ze všech škol v České republice a první v Kraji Vysočina.U státní části maturitní zkoušky se našim studentům opět dařilo. Ve všech předmětech dosáhli vysoko nad celostátní průměr, například v matematice skončili studenti čtyřletého cyklu osmí ze všech škol v České republice a první v Kraji Vysočina.

 Jasnou výpovědní hodnotu mají i celkové výsledky za rok 2020: Naši studenti opět ve všech třech předmětech, českém jazyce, anglickém jazyce i matematice předčili průměrné výsledky studentů všech gymnázií v celé republice a řadí se tedy k celorepublikovému gymnaziálnímu nadprůměru. V matematice, ve které se jim vedlo nejlépe, přeskočili republikový průměr o 21,3% a gymnaziální republikový průměr o 8,5%.

Nejpodstatnější však je, že podobných výsledků dosahují maturanti brodského gymnázia dlouhodobě. Od roku 2011, kdy byla státní maturitní zkouška spuštěna, se brodské gymnázium pouze jednou v jednom předmětu dostalo těsně pod gymnaziální republikový průměr, ve zbývajících 26 případech byli brodští gymnazisté průměrně vždy úspěšnější než jejich kolegové z ostatních gymnázií v České republice.


Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2020, společná část

Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2020, společná část

Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2020, společná část