Prima týden 2020

Autor: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. <zimpl(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 08. 2020

Článek přináší plánovaný program prvních dní našich nových primánů.

PROGRAM „PRIMA týdne“ 2020


Milé PRIMA děti,
První týden výuky na gymnáziu je organizován ve zvláštním režimu. Úkolem prvních čtyř dnů školního vyučování bude se seznámit se svými novými spolužáky a vyučujícími, budovou gymnázia a chodem školy a oficiálně vás přivítáme mezi ostatní studenty. Doufám, že si po nutných povinnostech užijeme společnou zábavu.


úterý 1. 9.  2020  8.10 – cca 11.00

Sraz před hlavním vchodem do školy v 8.10.

- seznámení s třídou a spolužáky
- pravidla bezpečného pohybu po škole v souvislosti s COVID 19
- seznámení s rozvrhem hodin, seznamem vyučujících
- přebírání šatních skříněk, studijních průkazů a čipů
- informace o školní jídelně


S sebou: 
- přezůvky a visací zámek na šatní skříňky (do dvojic, možno přinést  i dodatečně)
- papír a psací potřeby, desky na papíry s informacemi ohledně studia
- vysvědčení z 5. třídy ZŠ
- 100 Kč na čip a 20 Kč na studijní průkaz

Po skončení programu společný odchod do školní jídelny ZŠ Štáflova (v parku).


středa 2. 9. 2020  8.10 – 11.40

Sraz ve třídě v 8.10.

- seznámení se školním řádem, provozem školy
- bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
- přebírání učebnic
- komentovaná prohlídka školy v doprovodu studentů oktávy
- návštěva školní knihovny

S sebou:
- tašku na učebnice
- papír a psací potřeby


čtvrtek 3. 9. 2020  8.10 – 11.40 a další program od 17.00

- příprava na odpolední pasování
- seznamovací hry a aktivity v parku, na hřišti nebo v tělocvičně (podle počasí) zaměřené na poznávání spolužáků, vzájemnou spolupráci, rozvoj důvěry atd. (pod vedením učitelů tělocviku)
- komentovaná prohlídka města v doprovodu studentů oktávy
- v případě nepříznivého počasí alternativní program ve třídě

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA STUDENTY GYMNÁZIA HAVLÍČKŮV BROD SE BUDE KONAT NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI OD 17.00 (V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE UPŘESNĚNO)

Sraz studentů 16.45 ve třídě.
Rodiče i další rodinní příslušníci jsou srdečně zváni! Z důvodu většího počtu účastníků akce zvažte ochranu rouškou.

pátek  4. 9. 2020 8.10 – 11.40

- seznamovací hry a aktivity na hřišti nebo v tělocvičně (podle počasí) zaměřené na poznávání spolužáků, vzájemnou spolupráci, rozvoj důvěry atd. (pod vedením školní psycholožky)
 

Těším se na vás.

RNDr. Milan Zimpl, Ph.D., třídní učitel PRIMY