Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 12. 06. 2020

Článek obsahuje oznámení o tom, kdy a jak budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstva školství ČR poskytne školám výsledky přijímacích testů v pondělí 15. června 2020 pro uchazeče o čtyřletý cyklus a v úterý 16. června pro uchazeče o osmiletý cyklus. Gymnázium Havlíčkův Brod poté na základě svých kritérií stanoví konečné pořadí uchazečů. Během pondělí 16. června budeme telefonicky kontaktovat uchazeče o čtyřletý cyklus, abychom zjistili, zda k nám opravdu nastoupí a během úterý 16. června stejným způsobem oslovíme uchazeče o osmiletý cyklus. Na základě těchto informací pak v pondělí odpoledne, resp. v úterý odpoledne cca mezi 16.00-20.00 zveřejníme oficiální pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů na našem webu.
Podrobný časový harmonogram postupu v rámci přijímacího řízení zveřejníme bezprostředně poté, kdy k nám dorazí výsledky přijímacích testů z ministerstva.