Výsledky studentské ankety

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 05. 2020

V článku najdete odkaz na celoškolní výsledky ankety, jejímž prostřednictvím jsme zjišťovali, jak se studentům pracuje na dálku.

V článku najdete odkaz na celoškolní výsledky ankety, jejímž prostřednictvím jsme zjišťovali, jak se studentům pracuje na dálku.
Děkujeme všem studentům, kteří anketu vyplnili. Vysoká návratnost odpovědí  potvrzuje, že naši studenti k nastalé situaci přistupují odpovědně a na fungování školy jim záleží, zároveň je zárukou objektivity zpětné vazby. Získaná data potvrzují, že výuka je nastavená přiměřeně cílům, které jsme vytyčili na počátku koronavirové krize. Výsledky jsme dále analyzovali ve vztahu k jednotlivým předmětům a vyučujícím, což nám poskytlo užitečný nástroj k dalšímu zefektivnění celé výuky. Odkaz na výsledky ankety najdete zde.