Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 13. 05. 2020

Zájemci o studium už nepochybně znají termíny centrálně plánovaných přijímacích zkoušek na střední školy, v článku shrnujeme informace o tom, jak budou zkoušky probíhat na Gymnáziu Havlíčkův Brod.Zájemci o studium už nepochybně znají termíny centrálně plánovaných přijímacích zkoušek na střední školy, v článku shrnujeme informace o tom, jak budou zkoušky probíhat na Gymnáziu Havlíčkův Brod.

Časový harmonogram přijímacího řízení vypadá takto:

nejpozději deset pracovních dnů před konáním zkoušek: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce

8. 6. 2020 od 8.30: řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

9. 6. 2020 od 8.30: řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

nejpozději 16. 6. 2020: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)

23. 6. 2020 od 8:30: náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili)

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Časové schéma je ve všech třech termínech stejné: Začíná se v 8.30 matematikou a v 10.55 se pokračuje českým jazykem. Uchazeči s uzpůsobenými podmínkami konání zkoušky mají časový limit navýšený dle doporučení poradenského zařízení.

V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav připravil CERMAT testovací prostředí, kde si mohou zájemci zkoušky natrénovat. Odkaz najdete zde.   Česká školská inspekce zároveň připravila elektronickou verzi testů CERMATu k přijímacím zkouškám v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů, více informací najdete zde.

Jednotná přijímací zkouška bude probíhat za analogických zdravotních a bezpečnostních podmínek, za jakých nyní probíhá příprava k přijímacím zkouškám na základních školách.