Naše škola zastoupila Vysočinu ve webcastech o vzdělávání firmy Deloitte hned třikrát

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 05. 2020

Auditorská firma Deloitte se zapojila do řešení situace ve školství hned týden po zavření škol. Od té doby se koná každý týden debata o vzdělávání - webcast Deloitte for Schools. Mezi posluchači najdete rodiče, učitele, vedení škol i další odborníky. A mezi pozvanými řečníky jsme měli zástupce hned třikrát: v prvním, šestém a sedmém díle. Zpětně tato vystoupení dokumentují vývoj situace na naší škole.
Deloitte Webcast2


Auditorská firma Deloitte se zapojila do řešení situace ve školství hned týden po zavření škol. Od té doby se koná každý týden debata o vzdělávání - webcast Deloitte for Schools. Mezi posluchači najdete rodiče, učitele, vedení škol i další odborníky. A mezi pozvanými řečníky jsme měli zástupce hned třikrát: v prvním, šestém a sedmém díle. Zpětně tato vystoupení dokumentují vývoj situace na naší škole.

ICT koordinátorka (19. března 2020)

Hned první díl webináře se snažil pomoci zástupcům škol jednak představením různých platforem pro online komunikaci, tak i příklady z praxe. Řečníci mluvili v blocích, naše škola má blok od 37. minuty a navazuje na vystoupení generálního ředitele firmy Bakaláři.

Studentka (24. dubna 2020)

Studentská debata se nesla ve formátu bloků, kde jednotliví řečníci popisovali stav u nich na škole a postupně se vyjadřovali k otázkám:

Ředitel školy (29. dubna 2020)

Zatím poslední online setkání proběhlo za účasti učitelů a členů vedení škol a jistě bude zajímavé si poslechnout o situaci z druhé strany - zastoupeny jsou z větší části stejné školy, jako v předchozí studentské debatě. Tentokrát se mluvilo o následujících tématech: