Maturitní zkouška z ČJ - seznam literatury

Autor: Mgr. Jiří Rojka <rojka(at)ghb.cz>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 26. 03. 2020

I když jsou školy pro studenty momentálně uzavřeny, je třeba splnit jednu ze studentských povinností v posledním ročníku středoškolského studia, kterou ukládá platná legislativa, a sice odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části. V tomto článku najdete formulář pro seznam i další informace.

I když jsou školy pro studenty momentálně uzavřeny, je třeba splnit jednu ze studentských povinností v posledním ročníku středoškolského studia, kterou ukládá platná legislativa, a sice odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části. V tomto článku najdete formulář pro seznam i další informace.

Pro potřeby ústní maturitní zkoušky z českého jazyka se stanoví školní seznam literárních děl, tzv. kánon. Z tohoto kánonu musí každý student sestavit (podle daných pravidel) vlastní seznam literárních děl, ze kterého si bude losovat při maturitní zkoušce. Tento seznam je nutné do konce března odevzdat řediteli školy.

Pokyny pro studenty maturitních tříd na GHB: pokud jste ještě seznam literatury neodevzdali, stáhněte si aktuální formulář pro seznam literárních děl. Formulář na počítači vyplňte, uložte a pošlete mailem svému učiteli českého jazyka nejpozději do pondělí 30. března 2020; vyučující ČJ seznamy za celou třídu odevzdá řediteli školy.