Psychohygiena v nouzové situaci a nabídka služeb psychologa

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 03. 2020

Studentům i rodičům je adresována následující užitečná nabídka naší psycholožky Mgr. Jany Přibylové:Studentům i rodičům je adresována následující užitečná nabídka naší psycholožky Mgr. Jany Přibylové:

Vážení studenti, kolegové, rodiče,

aktuální situace související s karanténou a také se změnou režimu, která je nutná vzhledem k omezení provozu, služeb a pohybu v naší zemi, vyžaduje schopnost přijmout nastalé změny a přizpůsobit se jim.

Na každého z nás to klade mnohé nové a neznámé nároky.  Je třeba se chovat zodpovědně, ohleduplně a zachovat klid. Současně musíme všichni upravit svůj denní řád a hledat nové cesty, jak si splnit své povinnosti a realizovat své potřeby.  Jako klíčové se v této situaci zdají být následující body:

-          Každý den postihnout všechny činnosti, kterým se potřebuji nebo chci věnovat.

-          Stanovit si jasné každodenní cíle a také způsoby jejich dosažení a vyhodnocení.

-          Pojmenovat a konkrétně popsat všechny potřebné prostředky či pomoc z okolí, kterou potřebuji (např. zajištění stravy, výukových materiálů, konzultace či podpory při učení apod.).

-          Nezapomenout na potřebný sociální kontakt, který je možné realizovat formou elektronické komunikace či sociálních sítí a vyhradit si na něj předem určený a vymezený čas.

-          Stanovit si rámcový časový denní řád a rozvrh jednotlivých činností (učení, odpočinek, pohyb, aktivity pro provoz domácnosti, sociální kontakt a komunikace…).

Vzhledem k tomu, že se situace rychle vyvíjí a nová pravidla a změny přicházejí v rychlém sledu, může být obtížné je všechny zpracovat a přizpůsobit se jim. Všechny tyto nejistoty způsobují stres a jsou zátěží, která nás vyčerpává.

V případě, že u sebe zaznamenáte pocity, že je to všechno nad vaše síly, že nevíte, jak to celé uchopit nebo máte pocit, že jste najednou na celou věc sami, nebojte se vyhledat pomoc a podporu.

I po celou dobu, kdy je škola pro žáky uzavřena, je vám k dispozici psycholožka, se kterou můžete konzultovat jak své rodinné, vztahové nebo školní záležitosti, tak také problémy spojené s aktuální nouzovou situací:

Mgr. Jana Přibylová

Tel. 776 225 433

Email: pribylova@ghb.cz

(pro následnou komunikaci je možné využít i Messenger nebo WhatsApp)