COVID 19 – informace pro rodiče

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 03. 2020

V článku shrnujeme informace bránící šíření virových onemocnění: jednak preventivní kroky, které jsme jako škola učinili, jednak užitečné pokyny pro rodiče i širší veřejnost.

 V článku shrnujeme informace bránící šíření virových onemocnění: jednak preventivní kroky, které jsme jako škola učinili, jednak užitečné pokyny pro rodiče i širší veřejnost.

Třídní učitelé připomněli všem studentům základní pravidla prevence šíření virových onemocnění při pobytu ve škole. V této souvislosti jsme zintenzivnili kontrolu doplňování zásobníků na mýdla ve všech prostorách a každý den provádíme kompletní dezinfekci všech ploch a povrchů ve škole. Plánovaný pracovní výjezd v rámci Erasmu+ do jižní Itálie (oblast Neapole) mezi 21. 3. a 28. 3. byl odložen na neurčito, další zahraniční cesty v dohledné době nechystáme. Situaci kolem šíření koronaviru nadále sledujeme a jsme připraveni přijmout další nezbytná opatření.

Níže připojujeme užitečné letáky krajského úřadu, které shrnují kroky, jež byste měli učinit, pokud máte podezření na to, že jste přišli s koronavirem do styku.

 

Leták - informace ke koronaviru, březen 2020

Leták - informace ke koronaviru, březen 2020