Badatelské centrum GHB přivítalo žáky ZŠ Wolkerova

Autor: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. <zimpl(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 02. 2020

Také v letošním školním roce připravili učitelé biologie, fyziky a chemie svoje aktivity pro prezentaci badatelského centra naší školy žákům základních škol.

Také v letošním školním roce připravili učitelé biologie, fyziky a chemie svoje aktivity pro prezentaci badatelského centra naší školy žákům základních škol. 
 
Prvními letošními návštěvníky byli žáci osmých tříd havlíčkobrodské ZŠ Wolkerova. Celkem 19 žáků s doprovodem, Mgr. Hanou Hyksovou, dorazilo do školy v 10.00. Po krátkém přivítání ředitelem školy byli žáci seznámeni s garanty jednotlivých pracovišť, rozděleni do šesti skupin a bádání mohlo začít.
 
První skupina se pod vedením Ivety Kletečkové věnovala práci s velmi kvalitním mikroskopem, další skupina společně s Jiřím Karlem se jala zjišťovat rozdíly mezi minerálními a rostlinnými oleji prostřednictvím infračervené spektroskopie, Marie Vlková spolu s další skupinou dokazovala přítomnost sacharidů a bílkovin v potravinách. Čtvrtá skupina spolu s Irenou Královou zkoumala princip fungování a možnosti praktického využití termokamery, Václav Vydlák s pátou skupinou odhaloval optické vlastnosti světla a sestrojoval Keplerův dalekohled. Milan Zimpl detekoval s poslední skupinou neviditelné radioaktivní záření pomocí digitální částicové kamery a diskutoval nimi o radioaktivitě. 
 
Každá skupina pracovala asi 30 až 40 minut. Po krátké přestávce se děti na pracovištích vyměnily a následovalo dalších 30 - 40 minut bádáni. Každý žák tak navštívil dvě různá pracoviště. Celá akce byla ukončena v 11.50.
 

Badatelské centrum 18. 2. 2020

Badatelské centrum 18. 2. 2020


Badatelské centrum 18. 2. 2020

Badatelské centrum 18. 2. 2020

Badatelské centrum 18. 2. 2020

Badatelské centrum 18. 2. 2020


Podobný program bude připraven v dubnu a červnu také pro žáky dalších základních škol.