Přednášky z oblasti kyberkriminality v rámci školní primární prevence

Autor: Mgr. Monika Sedláčková <sedlackova(at)ghb.cz>, Téma: Různé, Vydáno dne: 06. 01. 2020

Dne 29. 11. 2019 proběhly v klubu Oko přednášky pro studenty druhých ročníků a nižšího gymnázia z oblasti kyberkriminality. Přednášky vedl kpt. Aleš Hink z SKPV Jihlava, který se danou problematikou zabývá profesně. Studenti byli seznámeni s bezpečným chováním na internetu. Kpt. Hink se samozřejmě zaměřil nejen na úskalí sociálních sítí, ale snažil se celkově nastínit problematiku kriminality na internetu. Na závěr byly přednášky doplněny o kazuistické příklady z praxe, které pomohly dokreslit představu o bezpečném pohybu jedince na internetu.Dne 29. 11. 2019 proběhly v klubu Oko přednášky pro studenty druhých ročníků a nižšího gymnázia z oblasti kyberkriminality. Přednášky vedl kpt. Aleš Hink z SKPV Jihlava, který se danou problematikou zabývá profesně. Studenti byli seznámeni s bezpečným chováním na internetu. Kpt. Hink se samozřejmě zaměřil nejen na úskalí sociálních sítí, ale snažil se celkově nastínit problematiku kriminality na internetu. Na závěr byly přednášky doplněny o kazuistické příklady z praxe, které pomohly dokreslit představu o bezpečném pohybu jedince na internetu.