Naše gymnázium dlouhodobě vysoko nad průměrem

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Výuka, Vydáno dne: 03. 12. 2019

U státní části maturitní zkoušky se našim studentům opět dařilo. Ve všech předmětech skončili vysoko nad celostátním průměrem a například v matematice stejně jako v předchozích letech dosáhli jedněch z nejlepších výsledků v rámci celé České republiky.U státní části maturitní zkoušky se našim studentům opět dařilo. Ve všech předmětech skončili vysoko nad celostátním průměrem a například v matematice stejně jako v předchozích letech dosáhli jedněch z nejlepších výsledků v rámci celé České republiky.

 V matematickém testu dosáhli maturanti ze všech středních škol v ČR průměrně 59% úspěšnosti, maturanti ze všech čtyřletých gymnázií v ČR 71,3% úspěšnosti a titíž maturanti na brodském gymnáziu 81,7% úspěšnosti - o 10,4 procentních bodů tak předčili průměr republikového výsledku ve svém studijním oboru.

Výsledky maturit 2019 - společná část

Na výsledcích státních maturit  2019 je však nejpodstatnější to, že naši studenti opět ve všech třech předmětech, českém jazyce, anglickém jazyce i matematice předčili průměrné výsledky studentů všech gymnázií v celé republice a řadí  se tedy k celorepublikovému gymnaziálnímu nadprůměru.

Níže uvedené grafy srovnávají průměrnou úspěšnost u státní maturitní zkoušky mezi všemi středními školami, lycei, gymnázii a naší školou v letech 2011 -2019. Z grafů je mj. zřejmé, že brodské gymnázium se  až na jednu drobnou výchylku drží nad gymnaziálním průměrem po celou dobu konání státních maturitních zkoušek.

 

Výsledky maturit 2019 - společná část

Výsledky maturit 2019 - společná část

Výsledky maturit 2019 - společná část