Soutěž Bobřík informatiky prozradila nadějné studenty

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informatika (ICT), Vydáno dne: 27. 11. 2019

Opět po roce jsme se v listopadu zapojili do soutěže v algoritmizaci, která nám pomáhá odhalovat naše programátorské naděje. Letos zazářila Jana Vacková z kvinty, která dosáhla nejlepšího výsledku i v rámci republikového žebříčku.
Bobřík inofrmatiky 2019


Opět po roce jsme se v listopadu zapojili do soutěže v algoritmizaci, která nám pomáhá odhalovat naše programátorské naděje. Letos zazářila Jana Vacková z kvinty, která dosáhla nejlepšího výsledku i v rámci republikového žebříčku. I v kategorii Benjamin, ve které soutěží naši primáni a sekundáni, bylo dosaženo maxima bodů: máme dokonce hned tři vítěze - ovšem kategorie pro nižší gymnázium nemají celostátní vyhodnocení.

V úterý 26. listopadu jsme vyhlásili výsledky ve čtyřech kategoriích, ve kterých soutěží naši žáci. Ceny věnovalo Sdružení rodičů a přátel gymnázia, za což mu patří velký dík.  

Výsledky kategorie Benjamin

Mezi 60 soutěžícími se našlo 38 úspěšných řešitelů. Špičku žebříčku obsadili Beňuš Adam z 1. A, Pátková Ema a Prchal Vojtěch z 2. A - všichni získali maximální počet bodů.

Výsledky kategorie Kadet

V této kategorii soutěžilo 41 žáků tercie a kvarty, 35 jich získalo virtuální pohár pro úspěšné řešitele. Hned osm soutěžících získalo nejlepší školní výsledek. Z tercie to byli Fridrich Matěj, Novotná Dorota, Šedý Matěj, Šormová Klaude a Vacek Jan, kvartu mezi vítězi zastupovaly Chládková Barbora, Ptáčníková Anna a Šircová Lucie.

Výsledky kategorie Junior

Kategorie Junior je určena pro první dva ročníky střední školy a tradičně má na naší škole nejvíce řešitelů. Letos se zapojilo 79 studentů, z nichž 26 bylo úspěšných. Potvrdila se naše každoroční zkušenost, že středoškolské kategorie jsou mnohem náročnější a uspět v nich není lehké. Zvítězila Jana Vacková z kvinty, která je i v celostátním pořadí mezi vítězi (řešitelů s plným počtem bodů je v této kategorii 89 z celkového počtu asi 10 000 studentů). V našem pořadí druhá je kvintánka Markéta Růžková, která je i v rámci celostátního pořadí na druhém bodovém místě - takoví jsou pouze tři řešitelé v ČR! Na 3. až 8. místě se ve školním pořadí umístili Aneta Glattová a Martin Kosprd z kvinty, Adam Kubát z 1. D, Tomáš Arlt z 2. D a Tomáš Trtík a Tomáš Tůma z 2. C.

Výsledky kategorie Senior

Kategorie určená pro nejstarší dva ročníky střední školy bývá nejnáročnější, letos ze čtrnácti účastníků z naší školy byli úspěšní čtyři. Zvítězil oktáván Ondřej Mach, druhé místo obsadil Jindřich Macek také z oktávy. Na třetí místo se probojovala Maria Šimůnková (7. A).

Dle bodového pořadí v kraji se v této kategorii postupuje do ústředního kola, které se koná v každém kraji na jednom místě ve stejnou dobu, opět online, proto je pak možné stanovit přesnější celostátní pořadí. Soutěž se bude konat 28. ledna 2020 v Jihlavě, z naší školy postupuje osm nejlepších řešitelů.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

Bobřík inofrmatiky 2019
 
Bobřík inofrmatiky 2019
 
Bobřík inofrmatiky 2019
 
Bobřík inofrmatiky 2019
 
Bobřík inofrmatiky 2019

Soutěž je pořádaná Jihočeskou univerzitou v rámci celosvětové spolupráce - podobné úlohy řeší v tento čas děti a mladí lidé nejenom v Evropě (viz seznam zapojených států). Také z tohoto důvodu se letošní úlohy objeví v archívu úloh až s prodlením, nicméně starší ročníky jsou k dispozici