Gymnázium si připomene výročí listopadu „průvodem českým stoletím“

Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. <bouchal(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 11. 2019

Gymnázium Havlíčkův Brod oslaví listopadové výročí v pátek 15. 11. speciální zážitkovou výukou, která současným studentům zpřítomní významné události „českého“ dvacátého století.Gymnázium Havlíčkův Brod oslaví listopadové výročí v pátek 15. 11. speciální zážitkovou výukou, která současným studentům zpřítomní významné události „českého“ dvacátého století.

První dvě vyučovací hodiny proběhnou formou třídnických hodin, během kterých nejdříve třídní učitelé vlastním komentářem uvedou stominutový dokument o roce 1989, poté promítnou samotný film.

V 10.30 bude na školním hřišti zahájen „průvod českým stoletím“ s celkem pěti zastaveními, na nichž si gymnazisté připomenou klíčové okamžiky českých (i slovenských) dějin 20. století.

Ze školního hřiště se pedagogové i studenti vydají k soše Tomáše Garrigua Masaryka před klášterním komplexem, kde krátkým projevem, položením květin a společným zpěvem hymny Kde domov můj uctí založení samostatného Československa v roce 1918.

Posléze se všichni účastníci přesunou do parku Budoucnost k památníku 2. světové války u Štáflovy bašty (pomníček s leteckými bombami), kde projevem jednoho ze studentů bude vzpomenut Jan Opletal, aktivní odpor mnohých Čechů vůči nacistickému teroru i pohnuté události konce 2. světové války v Havlíčkově Brodě. Zástupci každé ze tříd školy pak na místě zapálí svíčku na paměť všech, kteří se postavili nacistické zvůli.

Od bašty budou pedagogové i studenti směřovat k Tyršovu pomníčku (umístěnému naproti hlavnímu vchodu ZŠ Sady přes rybník u městských hradeb), kde si připomenou sokolskou a skautskou tradici, které se na české identitě dvacátého století výrazně podílely, přestože byly oběma totalitními režimy nemilosrdně pronásledovány. Zástupci studentů - skautů zde pronesou krátký projev a zazní melodie tzv. skautské večerky.

Od Tyršova pomníku se celý průvod hne ke Kalvárii v horní části parku, kde si zpřítomní rok 1968: Dvanáct studentů zde krátkými medailonky připomene dvanáct obětí okupačních vojsk, zazní též erbovní píseň té doby Modlitba pro Martu.

Putování českým stoletím bude zakončeno u pomníku Karla Havlíčka, nejznámějšího absolventa brodského gymnázia, komponovanou vzpomínkou na rok 1989, během níž vystoupí pamětníci se svými zdravicemi, bude zde vyzdvižena česko-slovenská vzájemnost a na závěr celé akce zazní studentská hymna.