Ekologická olympiáda 2019 - aneb nemusíme vyhrát, důležité je se zúčastnit!

Autor: RNDr. Marie Vlková <vlkova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 11. 11. 2019

Letošní ročník krajského kola ekologické olympiády se uskutečnil ve dnech 23. až 25. října, tentokrát v krásném přírodním prostředí na Čeřínku nedaleko Kostelce u Jihlavy. Za naši školu se zúčastnila dvě družstva.

Letošní ročník krajského kola ekologické olympiády se uskutečnil ve dnech 23. až 25. října, tentokrát v krásném přírodním prostředí na Čeřínku nedaleko Kostelce u Jihlavy. Za naši školu se zúčastnila dvě družstva. Jedno tvořila děvčata ze septimy Bára Fučíková a Katka Bouchalová, doplnil je Sváťa Hnulík ze sexty. Druhé bylo složené z děvčat z kvinty Adély Havlíčkové, Lucky Pecnové a Kláry Debnárové. Téma bylo poměrně široké - Kvalita vody, půdy a ovzduší. Součástí domácí přípravy byl i úkol- provést ekotoxikologický biotest půdy.
Zprvu se zdálo, že naše letošní účast je zakletá, obě družstva se na poslední chvíli obměnila.Takže času na přípravu příliš nebylo, obzvláště děvčata z kvinty vše musela zvládnout během čtrnácti dní. Nebylo to nic jednoduchého, kromě Báry se všichni této soutěže zúčastnili poprvé. Nutno podotknout, že bojovali statečně a, i když nebyli mezi vítězi, získali cenné zkušenosti z týmové práce a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o kvalitě životního prostředí. Na Čeřínku bylo pěkně, počasí nám letos přálo, takže byla příležitost i pozorovat noční oblohu a vyslechnout si přednášku o hvězdách.