Lingvistická olympiáda

Autor: Mgr. Eva Součková <souckova(at)ghb.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 07. 11. 2019

Naše gymnázium se letos opět zapojí do České lingvistické olympiády. Pokud se zajímáte o cizí jazyky a zároveň rádi řešíte logické úlohy a hádanky, je tato soutěž určena právě pro vás! Česká lingvistická olympiáda je každoroční zábavná soutěž v řešení lingvisticky orientovaných úloh. Soutěž je určena pro studenty kvint až oktáv osmiletých gymnázií a 1.- 4. ročníků čtyřletých gymnázií.

Pro úspěšné řešení úloh je třeba pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. V úlohách se tak můžete setkat třeba s  arabštinou, čínštinou, maďarštinou, ale také sanskrtem, hebrejštinou, indiánskými jazyky, starou chetitštinou, či jazyky, které dnes používá už jen hrstka mluvčích.

Důležité je, že popisované jazyky samozřejmě nemusíte (a vlastně v mnohých případech ani nemůžete) znát, všechny indicie potřebné k vyřešení úloh budou k dispozici.

Soutěž probíhá v jedné kategorii a ve třech soutěžních kolech. Školní kola se letos konají na středních školách v termínu od 18. do 22. 11. 2019. Na našem gymnáziu se školní kolo soutěže uskuteční v úterý 19. listopadu. Poté proběhnou dvě regionální kola v Praze a Olomouci a celostátní kolo se pak uskuteční v dubnu 2020 v Praze. Čtyři nejlepší soutěžící z ČR postupují na Mezinárodní lingvistickou olympiádu, která se koná v roce 2020 v lotyšském městě Ventspils.

Pokud máte o účast v soutěži zájem, přihlaste se do pátku 15. listopadu 2019 u E. Součkové ve sborovně.

Příklady úloh z minulých ročníků soutěže a další informace naleznete na www.lingol.cz.