Stávka pedagogů - AKTUALIZOVÁNO

Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková <simunkova(at)ghb.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 11. 2019

Ve středu 6. listopadu se připojí k celorepublikové stávce pedagogických pracovníků vyhlášené Českomoravským svazem pracovníků školství 35 ze 45 pedagogů Gymnázia Havlíčkův Brod. Více než tři čtvrtiny učitelů naší školy chce svým jednodenním přerušením práce upozornit na dlouhodobé zanedbávání školství ze strany státu.

Ve středu 6. listopadu se připojí k celorepublikové stávce pedagogických pracovníků vyhlášené Českomoravským svazem pracovníků školství 35 ze 45 pedagogů Gymnázia Havlíčkův Brod. Více než tři čtvrtiny učitelů naší školy chce svým jednodenním přerušením práce upozornit na dlouhodobé zanedbávání školství ze strany státu.

Důvodem stávky je, že nebyl dodržen slib růstu tarifních platů v patřičné výši. Připojujeme se k požadavku zaručeného nárůstu tarifních platů pedagogů o 10 % od 1. ledna 2020.

Pracovníci ve školství jsou dlouhodobě podhodnoceni, což se negativně odráží na počtech učitelů - mladí nepřibývají v množství, které je potřebné ke generační výměně a stávající odchází za lepším výdělkem. Důsledkem je 6000 chybějících učitelů a neaprobovaná výuka, což postupně vede ke snížení kvality výuky na školách. Toto není případ naší školy (všechny předměty se u nás učí aprobovaně), ale problém pociťujeme ve snížené připravenosti žáků, kteří na naši školu ke studiu nastupují.

Ani zvyšování platů v minulých letech nezvrátilo fakt, že učitelé v České republice pobírají ve srovnání s ostatními vysokoškolsky vzdělanými pracovníky velmi nízký plat (64 %) - ve statistikách zemí OECD je ČR z hlediska podílu průměrného platu učitele a průměrného platu všech vysokoškoláků v dané ekonomice úplně poslední (viz např. komentář analytika Michala Skořepy z ČS). Souvisí to s tím, že v naší republice rostou platy všech  zaměstnanců - proto není na místě uvádět izolovaně čísla týkající se školství bez vztahu k číslům v jiných oborech.

Pro učitele také není povzbudivé zjištění, že ani pro rok 2019 nebylo naplněno deklarované zvýšení platů - průměr ze škol ukazuje, že realita letošního roku se liší o 4 %. Proto požadujeme navýšení právě v části tarifních platů - tyto peníze k učiteli opravdu dorazí.

Věříme, že rodičovská veřejnost pochopí, že naše stávka je i za naše žáky - pokud se naše vlády i nadále budou chovat k učitelům jako dosud, nebudou mít děti dobré vzdělání.

Termín stávky není v naší kompetenci a byl stanoven v závislosti na termínu jednání vlády. Na naší škole měly probíhat rodičovské schůzky, což je poměrně specifický problém a není tomu tak na všech školách. Jelikož v tento den nebude na naší škole pobírat plat (tedy odměnu za pedagogickou i nepedagogickou činnost) většina učitelů, není možné schůzky realizovat.

 

V případě dotazů se prosím obracejte na stávkový výbor, který funguje ve složení: Mgr. Zuzana Šimůnková, Ing. Jindřiška Trnková, Mgr. Daniel Koráb